Noua lege modificată în România de Klaus Iohannis. Vizează toți nou-născuții

Noua lege modificată în România de Klaus Iohannis. Vizează toți nou-născuții
Legea a fost promulgată astăzi de Klaus Iohannis și va intra în vigoare după publicarea ei în Monitorul Oficial.

În urmă cu doi ani era depus în Camera Deputaților un nou proiect de Lege menit să aducă reglementări la Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Același proiect era anunțat ca amendament de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Pe scurt, conform proiectului, părinții nu mai au voie să pună noilor născuți mai mult de trei prenume în certificatul de naștere. Același proiect de lege, promulgat astăzi de Klaus Iohannis, prevede că schimbarea numelui și a prenumelui se va putea face la cerere.

Prin lege nu mai avem voie cu mai mult de trei prenume pentru nou născuți

Domeniul stării civile este reglementat de Legea nr. I I 9/1996 cu privire la actele de stare civilă, act normativ care a suferit in ultima perioadă o serie de amendamente succesive, ce au vizat, în principal, corelarea prevederilor legislației care reglementează materia sării civile cu dispozițiile Legii nr.287 /2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și descentralizarea unor activități și protecția drepturilor copiilor. Proiectul depus în urmă cu doi ani vine să reglementeze aceste aspecte, prevăzute în Legea nr.119/1996, cu precădere cele legate de prenumele date noilor născuți.

„înscrierea, la momentul înregistrării actelor de naștere, a prenumelui multiplu format din maximum trei cuvinte, în considerarea faptului că, la completarea olografă a actului/certificatului de stare civilă, rubricile pre-tipărite din cuprinsul acestora fiind depășite, documentele în sine sunt ilizibile. De asemenea, în perspectiva informatizării sistemului de stare civilă trebuie reținut că, din inconveniente de natură tehnică, spațiile dedicate înscrierii datelor alfanumerice vor prezenta diferențe majore;”, se arată în noua lege promulgată de Klaus Iohannis.

Cu alte cuvinte, la momentul declarării numelui noului născut, părintele care face acest lucru va fi obligat să treacă maxim trei prenume ale acestuia, și nu mai mult de-atât.

Preschimbarea prenumelui și a numelui la cerere

Un alt aspect amendat prin noua lege, este acela de a ne putea schimba prenumele sau chiar numele de familie la cerere, mai ales în cazul persoanelor care consideră că au nume lungi. Noua lege mai prevede și sancțiuni dure împotriva celui care va modifica fără drept certificatele de stare civilă, adică a celor de naştere, căsătorie sau deces.

Acest aspect duce la anularea acestor acte. Un alt aspect este cel al preschimbării numelui unui minor, în cazul în care părintele tutore nu există. În acest caz instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăriei unde a fost înregistrat actul de naştere. Noul cadru legal mai specifică faptul că actele de stare civilă emise pe teritoriul României vor fi valabile și în străinătate.

Legea a fost promulgată astăzi de Klaus Iohannis și va intra în vigoare după publicarea ei în Monitorul Oficial.