Mugur Isărescu se roagă de Parlament să nu îl lase fără bani. Cu toate că e bogat, vrea mai mult

Mugur Isărescu se roagă de Parlament să nu îl lase fără bani. Cu toate că e bogat, vrea mai mult
Mugur Isărescu se roagă de Parlament să nu îl lase fără bani

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR care la data de 1 august o să împlineacă vârsta de 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege ce interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar, aprobat recent de Executiv, în așa fel încât să îi excludă la excepții și pe membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, pentru ca ei să poată avea posibilitatea să îşi desfăşoare activitatea şi după împlinirea vârstei de 70 de ani, indică date analizate de Profit.ro.

Mugur Isărescu se roagă de Parlament să nu îl lase fără bani

Conform proiectului de le lege, cei care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu ori a unui act de numire în funcție, după caz, și care îndeplinesc condițiile de pensionare, pot să își continue activitatea, dacă doresc, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Guvernul a stabilit însă și excepții de la interdicția cumulului pensiei cu salariul în sistemul public pentru parlamentari, membrii ai Academiei Române, însă nu și pentru membrii din conducerea BNR.

Ce se arată în scrisoare

Iată că acum, guvernatorul BNR arată că în cuprinsului acestui proiect de lege nu sunt incluse și prevederi referitoare la cei care își desfășoară activitatea pe baza unui act de numire în funcție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare și care au împlinit 70 de ani anterior intrării în vigoare legii, așa cum este și cazul său. Mugur Isărescu a mai arătat că lipsa acestor prevederi poate să conducă la interpretarea că, în cazul acestor persoane, acest act de numire în funcție încetează de drept la data împlinirii vârstei de 70 de ani, având mențiunea că încetarea de drept efecte anterior expirării perioadei care este prevăzută în cuprinsă actului de numire în funcție.

„În opinia noastră, prin acest proiect de lege se instituie regula potrivit căreia persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui act de numire în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, îşi pot desfăşura activitatea numai până la data intrării în vigoare a legii, dacă au împlinit vârsta de 70 de ani sau până la împlinirea vârstei de 70 de ani, dacă aceasta se produce ulterior intrării în vigoare a legii. Nemaifiind prevăzută în proiectul de lege nicio excepţie de la regulă, aceasta este aplicabilă şi membrilor Consiliului de administraţie al BNR, în funcţie la momentul intrării în vigoare a legii, ceea ce conduce la imposibilitatea exercitării mandatului acordat pe întreaga sa durată de către o parte dintre membrii Consiliului de administraţie al BNR”, se menţionează în scrisoare.

„Având în vedere aspectele menţionate, considerăm că este necesară introducerea în cuprinsul proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare a unei excepţii, astfel încât membrii consiliului de administraţie al BNR să aibă posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea şi după împlinirea vârstei de 70 de ani”, se mai arată în scrisoare.