Modificări în legea educației! Ce va fi interzis cu desăvârșire în școlile din România

Modificări în legea educației! Ce va fi interzis cu desăvârșire în școlile din România
Modificări în legea educației

Încă de la Revoluția din 1989, sistemul de învățământ românesc a fost ca în tranșee. Modificări în legea educației. Ce va fi interzis cu desăvârșire în școlile din România?

Modificări în legea educației. Ce va fi interzis în școlile din România?

De la Revoluția din 1989, sistemul de învățământ românesc a fost într-un continuu proces de reorganizare ce a fost atât lăudat, cât și criticat, așa că o nouă modificare și-a făcut loc, iar ea s-a impus încă de vineri. În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT).

Acum, schimbarea înseamnă lupta împotriva bullying-ului în școli, lege care a intrat în vigoare, vineri. Potrivit prevederilor, este interzis orice comportament care constă în violența psihologică.

Profesorii vor învăța cum să identifice și să aplice strategiile și măsurile potrivite

„În unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică – bullying” – noua prevedere introdusă în Legea educației.

Modificări în legea educației! Ce va fi interzis cu desăvârșire în școlile din România
Bullying = violenţa psihologică

În aceeași lege a mai fost introdusă o precizare, care arată că profesorii și învățătorii vor fi instruiți, în cadrul sesiunilor de perfecționare pe care le urmează, cu privire la violența psihologică, tradusă simplu prin bullying. Cadrele didactice vor învăța cum să identifice fenomenul și cum să aplice strategiile și măsurile potrivite.

Ce este bullying-ul?

Potrivit legii, definiția cuvântului englezesc este: ”acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale”.