Legea pe care trebuie să o știe toți cei care stau la bloc. Ce amenzi poate primi președintele asociației de proprietari și de ce

Legea pe care trebuie să o știe toți cei care stau la bloc. Ce amenzi poate primi președintele asociației de proprietari și de ce
Legea pe care trebuie să o știe toți cei care stau la bloc. Ce amenzi poate primi președintele asociației de proprietari și de ce

Răspunderea președintelui poate fi, după caz, contravențională, civilă și penală. Legea pe care trebuie să o știe toți locatarii de la bloc: ce amenzi poate primi președintele asociației de proprietari și de ce.

Lege: ce amenzi poate primi președintele asociației de proprietari și de ce

Răspunderea președintelui este personală ori solidară, în funcție de situație, cu alți deținători de funcții în cadrul asociației de proprietari, atunci când se face dovada încălcării cu intenție sau din culpă a legii, a hotărârilor și deciziilor. Președintele își desfășoară activitatea pe baza unui contract de mandat ce conferă o garanție, alături de obligații care îi revin prin lege și reglementările interne pentru exercitarea atribuțiilor ce-i revin.

Legea nu prevede garanții materiale pentru președinte. El își exercită autoritatea prin dispozițiile date, în scris sau verbal. Cât despre dispoziții, în lege nu există o referire expresă cu privire la această formă de exercitare a autorității, dar, în realitate, constituie o practică destul de des întâlnită.

Remunerația președintelui –  Conform art. 58 (1) din lege, acesta poate primi o remunerație în baza contractului de mandat, în condițiile hotărâte de adunarea generală a proprietarilor și consemnată în procesul-verbal. Remunerarea sa, sub aspectul modului de calcul, se încadrează în cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate.

Legea pe care trebuie să o știe toți cei care stau la bloc. Ce amenzi poate primi președintele asociației de proprietari și de ce

Legea nr. 196/2018 prevede în art. 102 literele c și e din lege următoarele sancțiuni:

• neluarea de către președinte a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță și funcționare a condominiului și a instalațiilor comune aferente pe toată durata existenței acestora: amendă de la 200 lei la 1.000 lei; (art. 102 lit. c din lege)

• nerespectarea statutului, a acordului de asociere și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte: amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; (art. 102 lit. e din lege)

• neconvocarea adunării generale, amendă de la 200-1.000 lei; (art. 102 (1) lit. a)

• utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații, altfel decât este prevăzut în lege; amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI