Ireal! Pe ce își cheltuiesc românii 82% din salariu. Câți bani câștigă, în medie, un angajat

Ireal! Pe ce își cheltuiesc românii 82% din salariu. Câți bani câștigă, în medie, un angajat
Ireal! Pe ce își cheltuiesc românii 82% din salariu. Câți bani câștigă, în medie, un angajat

Potrivit datelor INS – Institul Național de Statistică, veniturile totale medii lunare ale populației per gospodărie au fost de 5.077 lei în al doilea trimestru din acest an, iar, în medie, cheltuielile lunare au ajuns la 4.163 de lei lunar/gospodărie, asta reprezentând 82% din nivelul veniturilor totale.

Ireal! Pe ce își cheltuiesc românii 82% din salariu

La nivelul fiecărei gospodării din țara noastră, venitul total mediu lunar a fost de 1.973 lei pe persoană, în timp ce cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.618 lei/persoană.

Conform sursei citate, veniturile bănești au fost, în medie de 4.693 lei lunar pe gospodărie (1.823 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 384 de lei lunar per gospodărie (149 lei pe persoană). De altfel, salariile și celelalte venituri asociate au format cea mai importantă sursă de venituri 67,8% din veniturile totale ale gospodăriilor.

De asemenea, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, veniturile din prestații sociale (19%), din agricultură (1,9 %), din activități neagricole independente (1,8%), cele din proprietate și vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%), dar și veniturile în natură (7,6%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,6%),

Potrivit Agerpres, INS precizează că mediul de rezidență influențează diferențele de nivel și, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre urban și rural.

Ireal! Pe ce își cheltuiesc românii 82% din salariu
Ireal! Pe ce își cheltuiesc românii 82% din salariu

Ce arată statisticile

Conform statisticilor, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii, dar și transferurile către administrația publică și privată către administrația publică și privată, dar și către bugetele asigurărilor sociale, de forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, dar și acoperirea unr nevoi despre producția gospodăriei.

Cheltuielile pentru investiții, care sunt destinate pentru achizițonarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, achiziționarea de acțiuni etc, au o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației țării, de doar 0,7%.

INS mai menţionează că mediul de rezidenţă determină și  unele particularităţi în ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

Potrivit clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au însemnat, în trimestrul II din 2020, în medie, 37,7% din consumul gospodăriilor.

De menționat este că veniturile totale cuprind ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de provenienţă pentru care nu există obligaţia de restituire, dar şi veniturile în natură (evaluate în lei). În plus, cheltuielile totale cuprind ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie, dar şi contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodăriilor.

Institutul Național de Statistică (INS) este un organ de specialitate al administrației publice centrale din România, care este aflat în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.