Înscrieri Bacalaureat 2022. Când încep și care sunt actele necesare

Înscrieri Bacalaureat 2022. Când încep și care sunt actele necesare
Cand incep inscrierile la BAC 2022. Afla toate informatiile

Încep înscrierile la BAC 2022. Elevii care susțin examenul maturității, sesiunea iunie-iulie, trebuie să știe când se pot înscrie și ce acte sunt necesare. Ministerul Educației a făcut anunțul. Este foarte important să reții aceste informații, pentru a putea intra în sala de examen. În caz contrar, orice greșeală sau detaliu omis te poate costa scump.

Anunț major pentru elevi: Încep înscrierile la Bacalaureat 2022

Înscrierile pentru examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, încep chiar mâine (n.r. – luni, 23 mai). Elevii de ani terminali au la dispoziție cinci zile pentru a se înscrie, până la data de 27 mai. În aceeazi zi, cei de clasa a XII-a termină cursurile, urmând ca, la data de 6 iunie, să susțină proba orală la limba și literatura română. Deci, Ete poți înscrie în perioada 23-27 mai, potrivit procedurii comunicate de Ministerul Educației către inspectoratele școlare.

„Înscrierea la sesiunile examenului național de Bacalaureat 2022 se face prin completarea documentelor-tip de înscriere de către candidați în perioada 9-10 mai 2022 – pentru sesiunea specială, în perioada 23-27 mai 2022 – pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv în perioada 18-25 iulie – pentru sesiunea august septembrie (…)”, a explicat Ministerul Educației.

Acte necesare pentru examenul maturității

Pentru înscrierea la BAC 2022, ai nevoie de următoarele acte: dosar poze ¾ (două bucăți), copie certificat de naștere și carte de identitate, foaie matricolă, cerere-tip, care se completează la secretariatul unității școlare absolvite, și adeverință recunoaștere probe (valabilă pentru candidații din seriile anterioare). Documentele-tip de înscriere se referă la tabel de înscriere și cerere de înscriere (fișă-tip informatizată).

În perioada 23-27 mai, elevii care urmează să susțină examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, au de parcurs următoarele etape:

 • Candidații completează partea I a cererii de înscriere
 • Cei care solicită recunoașterea / echivalarea unor probe susținute în anii anteriori/sesiunile anterioare completează partea I și partea a II-a din cererea de înscriere pentru BAC 2022.

Elevii care au obținut premii la concursuri/olimpiade școlare internaționale, recunoscute de către Ministerul Educației, la o disciplină inclusă în lista de examen și care solicită echivalarea probei scrise respective vor completa partea I și partea a III-a din fișa-tip.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea iunie – iulie

 • În perioada 23 – 27 mai: Înscrierea candidaților;
 • 27 mai: Școala se termină pentru clasa a XII-a/a XIII-a;
 • 6 – 8 iunie: Are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A;
 • 8 – 9 iunie: Profesorii evaluează competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B;
 • 9 – 10 iunie: Evaluarea competențelor digitale, adică proba D;
 • 13 – 15 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice ale candidaților într-o limbă de circulație internațională — proba C;
 • 20 iunie: Proba scrisă la Limba și literatura română — proba E.a);
 • 21 iunie: Proba scrisă obligatorie a profilului — proba E.c);
 • 22 iunie: Proba la alegere a profilului urmat și specializării — proba E.d) — proba scrisă;
 • 23 iunie: Examen scris la Limba și literatura maternă — proba E.b);
 • 27 iunie: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până în ora 12) și depunerea contestațiilor;
 • 28 – 30 iunie: Rezolvarea contestațiilor;
 • 1 iulie: Afișarea rezultatelor finale la BAC 2022.