Începe programul ”Școală după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a. Care este scopul major al acestuia și ce vor învăța copiii

Începe programul ”Școală după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a. Care este scopul major al acestuia și ce vor învăța copiii
Elevii vor putea participa la programul "Școală pentru școală"

Ministerul Educație asigură și organizează desfășurarea programului „Școală după școală”. Programul va începe din semestrul al II-lea al anului școlar 2020 – 2021 și este pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al acestui program este organizarea de activități remediale, atât pentru școlile cu clase de învățământ primar, cât și cel pentru învățământ gimnazial. Elevii vor primi sprijin în ceea ce privește formarea competențelor specifice. De asemenea, implementarea unui asemenea program va duce la sporirea șanselor de succes școlar, dar și diminuarea riscului de părăsire timpurie a ciclului primar și gimnazial.

Cum se pot înscrie elevii la „Școală pentru școală”

Înscrierea elevului se face în perioada 25 februarie – 3 martie 2021. Părintele trebuie să facă o solicitare scrisă prin care cere înscrierea copilului în programul „Școală pentru școală”. În cazul în care părintele nu este disponibil, un reprezentat legal desemnat de părinte pentru întreținerea copilului, poate depune cererea scrisă. Acest lucru este prevăzut în art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Solicitările trebuie să fie depuse la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul. Se pot transmite prin fax sau e-mail. De asemenea, solicitările se trimit doar în termenul menționat în calendarul Programului național pilot de tip „Școală pentru Școală”. La acest program pot participa elevii până în clasa a VII-a inclusiv. Programul este recomandat, în special, pentru copiii ce au avut acces deficitar la activitățile educaționale ce s-au desfășurat prin intermediul tehnologiei. De asemenea, și pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile. Precum: elevi cu dizabilități, elevi din mediu rural, elevi rromi sau elevi ce fac parte din comunități dezavantajate economic.

Condiții pentru înscriere

Pentru ca elevul să fie acceptat în programul „Școală pentru școală”, trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre cele trei criterii de eligibilitate.

  • elevul a avut acces deficitar sau nu a avut acces deloc la activitățile desfășurate cu ajutorul tehnologiei, deoarece nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune la internet
  • elevul are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină
  • se află în situație de corigență la sfârșitul primului semestru din anul școlar curet
  • elevul are nevoie de ore remediale, necesitate ce trebuie dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior

Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la programul „Școală pentru școală”, unitățile de învățământ ce organizează acest program, vor primi un sprijin financiar de 200 de lei pe lună, per copil înscris în program. Acest lucru se va întâmpla la începerea semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI