După cât timp de la căsătorie bunurile devin comune. Cum se împarte averea în caz de divorț

După cât timp de la căsătorie bunurile devin comune. Cum se împarte averea în caz de divorț

După cât timp de la căsătorie bunurile devin comune este o dilemă pe care o au foarte multe persoane proaspăt căsătorite sau în prag de căsătorie sau chiar a celor aflate în prag de divorț. Împărțirea proprietății poate să devină foarte ușor un element al disputei dintre cupluri, atunci când divorțul bate la ușă. La divorț, bunurile vor fi împărțite în mod echitabil, nu întotdeauna în mod egal. Există două tipuri diferite de bunuri la divorț: bunuri pe care cuplul le-a cumpărat în timpul căsătoriei și bunuri care au aparținut unei din părți, înainte de căsătorie. Iată după cât timp de la căsătorie bunurile devin comune.

După cât timp de la căsătorie bunurile devin comune. Ce spune legea

Depinde de statul în care locuiește cuplul și de legile acelui stat. În timpul căsătoriei, aceste clasificări pot părea banale și de obicei nu reprezintă un factor luat în calcul, dar în cazul nefericit al unui divorț sau al unui deces, aceste detalii devin foarte importante.

Căsătoria - după cât timp devin comune bunurile
Timpul după care bunurile de la căsătorie devin comune

În România, statul ocrotește căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei. Țara noastră se numără printre statele de drept comun privind proprietatea. Așadar, asta înseamnă că bunurile devin comune după căsătorie. Sistemul prevede că bunurile dobândite de un membru al unui cuplu căsătorit sunt deținute integral și exclusiv de cealaltă persoană.

Ce se întâmplă cu bunurile în cazul divorțului unui cuplu

În cazul în care cuplul divorțează sau obține o separare legală, instanța va decide cum vor fi împărțite bunurile conjugale. Bineînțeles, cuplul poate încheia un acord înainte de căsătorie, în care să explice modul de distribuire a proprietății maritale la divorț.

Prevederile legale ale Codului Civil al familiei cuprind existența a trei categorii de bunuri pe care le pot deține cuplurile, astfel:

 • bunuri comune
 • bunuri proprii
 • bunurilor comune ulterioare.

Bunurile dobândite după căsătorie

Bunurile dobândite de soți după căsătorie, chiar dacă sunt dobândite în mod individual sau împreună, fac parte din bunurile comune. Mai există și bunurile proprii care sunt incluse în categoria de bunuri ulterioare. Iată care sunt bunurile considerate a fi proprii:

 • bunurile dobândite înainte de căsătorie sau de adoptarea regimului comunităţii de bunuri;
 • bunurile dobândite după căsătorie, fie sub formă de donaţie, fie sub formă de moştenire, cu excepţia cazului când s-a specificat în înscrisul autentic de donaţie sau în testament că bunurile vor fi incluse în comunitatea de bunuri;
 • bunurile de uz strict personal ale unui soţ şi accesoriile aferente;
 • bunurile necesare unui soţ pentru desfăşurarea activităţii sale profesionale;
 • bunurile primite sub formă de despăgubiri pentru prejudicii, precum şi orice pensie acordată în virtutea pierderii parţiale sau totale a capacităţii de muncă;
 • bunurile dobândite contra preţului de transfer al bunurilor de mai sus sau prin schimb cu bunurile de mai sus, cu condiţia ca acest lucru să se precizeze în mod explicit la momentul achiziţiei.

Bunurile comune ulterioare

Există anumite bunuri comune ulterioare, iată care sunt acestea:

 • veniturile provenite din bunurile proprii ale unui soț, încasate din activitățile individuale ale acestuia, cu condiția ca acestea să existe în momentul divorțului;
 • bunurile destinate funcționării unei întreprinderi, precum și profitul unei întreprinderi înființate de unul dintre soți, dacă aceasta există în momentul divorțului.

Regimul bunurilor soților

Drepturile şi obligațiile patrimoniale ale soților, precum și regimul separației de bunuri și regimul bunurilor, sunt cuprinse în Codul Civil. Iată care sunt prevederile art.360, în ceea ce privește bunurile soților, potrivit Codului Civil:

,,Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

Prin convenţie matrimonială, părţile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcţie de masa de bunuri achiziţionate de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanţa de participare. Dacă părţile nu au convenit altfel, creanţa de participare reprezintă jumătate din diferenţa valorică dintre cele două mase de achiziţii nete şi va fi datorată de către soţul a cărui masă de achiziţii nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură.”

După cât timp de la căsătorie bunurile devin comune

Se consideră a fi comune, bunurile care, au fost dobândite din ziua încheierii căsătoriei dintre soți până în ziua încheierii acesteia prin desfacerea căsătoriei. Bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul căsătoriei sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale ambilor soți. Orice convenţie contrară este nulă și calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită.

Așadar, cei interesați să afle care este răspunsul la întrebarea: după cât timp de la căsătorie bunurile devin comune, sunt lămuriți în acest sens. Chiar din momentul încheierii căsătoriei, bunurile devin comune. Este vorba numai despre căsătoria încheiată în faţa delegatului de stare civilă, care da naștere drepturilor şi obligaţiilor între soţi prevăzute în Codul Civil.