Declarația unică 2021. Când se depune formularul la Fisc și ce sancțiuni primesc întârziații

Declarația unică 2021. Când se depune formularul la Fisc și ce sancțiuni primesc întârziații
Declarația unică 2021. Normele de reglementare

Ca în fiecare an contribuabilii români sunt obligați să declare la ANAF veniturile din anul care tocmai a trecut. Pentru acest lucru există Declarația unică 2021. Conform normelor impuse de fisc, prin această declarație sunt declarate veniturile, altele decât cele salariale, obținute în 2020.

Declarația unică 2021. Normele de reglementare

Ca și anul trecut, și în 2021 ANAF a publicat normele prin care persoanele fizice vor trebui să depună, la termen, Declarația unică 2021. Conform legislației, la depunerea acesteia se vor declara veniturile obținute de o persoană fizică din alte venituri, fizice sau în natură, altele decât cele salariale, după cum urmează:

  • activităţi independente (profesii liberale, activități de producție, comerț, servicii), pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea), cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;
  • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • piscicultură şi/sau silvicultură;
  • transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii;
  • alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

 

Formularul 212, sau Declarația unică 2021, se va depune de către persoanele fizice fie în format electronic, în SPV, fie în format tipărit la centrele ANAF aferente zonei în care persoana în cauză are reședința.

”Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.”, se menționează în Ordinul emis de ANAF.

Termenul limită de depunere al declarației și sancțiuni de întârziere

Conform aceluiași ordin emis de ANAF, data limită este de 25 mai, anul curent. Pentru cei care nu vor depune la timp Declarația unică 2021 sunt stipulate în Legea nr. 295/ 2020 sancțiuni pentru întârzierea depunerii acestei declarații.

Conform legii sancțiunile contravenționale se aplică în cuantumul sumelor cuprinse între 50 lei și 500 lei. Amenzile contravenționale se vor aplica pentru toți contribuabilii care vor întârzia cu depunerea declarației, după data limită de 25 mai a acestui an. Amenzile contravenționale vor deveni cu caracter de poprire pe conturi, dacă nu este achitată în termenul aprobat de lege.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI