Cum ieși la pensie și ce acte trebuie să aduci pentru o indemnizație mărită

Cum ieși la pensie și ce acte trebuie să aduci pentru o indemnizație mărită

Obținerea unei pensii internaționale înseamnă să lucrezi cu acte în regulă în alte state europene, plătind contribuțiile sociale. Aceste perioade vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei de către autoritățile române. De menționat este faptul că fiecare stat are propriile sale reguli.

Cum ieși la pensie și ce acte trebuie să aduci pentru o indemnizație mărită

Persoanele care au lucrat în mai multe țări pot primi pensie din fiecare stat în care a lucrat. Pentru statele din Uniunea Europeană, precum Elveția, Islanda, Norvegia sau Lichtenstein, stabilirea pensiei pentru perioadele lucrate ține de regulile stabilite prin regulamentul CE  nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

De menționat este faptul că regulile după care se stabilește pensia în România nu sunt similare cu cele din alte state. Un exemplu în acest sens ar fi că vârsta legală de pensionare diferă de la un stat la altul.

Pentru a beneficia de pensie internațională, trebuie să fi lucrat legal în celelalte state, dar și să fi plătit contribuțiile sociale. Altminteri, pentru perioada în care s-a lucrat fără îndeplinirea condițiilor legale, nu se poate spera ca ele să fie luate în calcul nici la stagiul minim de cotizare, nici la stabilirea valorii pensiei din România.

Pentru ca anii lucrați în străinătate să fie luați în calcul, trebuie, de asemenea, să fi muncit în orice alt stat minimum un an de zile. În România, stagiul minim de cotizare este de 15 ani. La calculul pensiei de la noi din țară trebuie să se aplice principiul cumulării periaodelor de cotizare, adică să se ia în calcul toate perioadele lucrate în alte țări.

Regulamentul mai spune că cererea de pensie trebuie depusă la casa de pensii din țara în care locuim sau din ultima țară în care am lucrat. În România, se poate depune cerere la casa teritorială de pensii de care aparținem cu domiciliul, însoțită de acte doveditoare.

Autoritățile române se ocupă apoi de stabilirea pensiei pentru perioadele lucrate în celelalte țări, iar solicitanții trebuie să furnizeze casei de pensii informațiile legate de normele legale aplicabile din străinătate.

Pentru fiecare dintre tipurile de pensie acordate la noi, legea are reguli diferite și de aceea trebuie depuse documente diferite la casele de pensii de către cei care au muncit în străinătate.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Stagiul minim este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani. Stagiul complet pentru femei esye stabilit la 31 de ani și trei luni, iar vârsta-standard de pensionare, la 61 de ani și trei luni, acestea crescând gradual până în anul 2030.

Documente pentru pensia pentru limită de vârstă, cea anticipată şi cea anticipată parţială

Pensia anticipată poate fi obținută cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, însă doar de către persoanele cu un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege;

Pensia anticipată parțială poate fi obținută cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani. Documentele care trebuie depuse, pe lângă cererea de pensie sunt:

 • formularul de cerere E 202;
  formularul E 207;
  o declaraţie pe propria răspundere;
  o copie după actul de identitate românesc
  carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
  livretul militar original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
  diploma de studii originală sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi forma de învăţământ;
  o adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Documente pentru Pensia de invaliditate

Persoanele care și-au pierdut jumătate sau total capacitatea de muncă pot primi pensie de invaliditate. Mai sunt și bolile profesionale, neoplaziile, schizofrenia, SIDA, boli obișnuite și accidente care nu au legătură cy munca, încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate. Acestea se acordă, de regulă, indiferent de stagiul de cotizare realizat. Documentele care se depun sunt: o cerere însoțită de formularul: E 204;

 • formularul E 207;
  documente şi rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
  o declaraţie pe propria răspundere;
  o copie a actului de identitate românesc
  carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
  livretul militar original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
  diploma de studii originală sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi forma de învăţământ;
  adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Documente pentru Pensia de urmaș

Pensia de urmaș se acordă copiilor sau soțului supraaviețuitor, doar dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile legale de pensionare. Documentele caare trebuie depuse sunt:

 • formularul de cerere E 203;
  formularul E 207;
  declaraţia pe propria răspundere urmaşi;
  adeverinţa de studii (elev sau student);
  o copie a actului de identitate românesc
  carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate al susţinătorului decedat;
  livretul militar original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
  diploma de studii originală sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi forma de învăţământ a susţinătorului decedat.

Chiar dacă ați îndeplinit vârsta legală de pensionare în România, este cât se poate de posibil să nu fi împlinit vârsta de pesionare în alt stat în care ați lucrat. Astfel că, nu veți primi dreptul la plata pensiei din țara respectivă decât în momentul în care veți împlini vârsta legală de pensionare și din acel stat.

Documente pentru pensia în străinătate

Începând cu anul 2008, cei stabiliți în străinătate pot primi pensia acolo. CNPP asigură plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România. Procedura de transfer a pensiei în străinătate constă în:

 • deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu.
  comunicarea detaliilor bancare, adică adresa completă a beneficiarului, denumirea și adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum și numărul de cont internațional bancar către instituția plătitoare (casa teritorială de pensii in evidența căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declarației de transfer.
  Declarația de transfer, dar și documentul care confirmă detaliile bancare și cu copia actului de identitate al titularului, se pot depune direct de către titularul pensiei sau prin mandatar cu procură specială, la sediul casei teritoriale de pensii în a cărei evidență se află dosarul de pensie. Solicitantul le poate trimite și prin poștă sau prin e-mail.

Care este metoda de calcul a pensiei

Se cumulează perioadele în care ați lucrat în toate aceste state și se stabilește pensia teoretică, adică pensia pe care ar trebui să v-o plătească dacă toate contribuțiile ar fi fost vărsate în fondul său de pensii, pe toată durata.

Apoi, valoarea rezultată se ajustează pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din țara respectivă, și anume „prestația pro-rata”. Iar dacă  îndepliniți criteriile de eligibilitate pentru a primi o pensie de stat într-o anumită țară, indiferent de perioadele în care ați cotizat la fondurile de pensii din alte țări, casa de pensie calculează și pensia națională, adică „prestația autonomă”. Autoritatea națională compară apoi prestația pro-rata și prestația autonomă și oferă prestația care are valoarea mai mare în țara respectivă.

Mai există, de asemenea, și soluția „recuperării” contribuțiilor făcute în alte state. Astfel că,  perioada pentru care am contribuit la pensii și valoare contribuțiilor vor fi avute în vedere la momentul în care se va stabili pensia totală, iar aceste contribuții din străinătate nu se vor pierde.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI