Cum calculezi media la BAC 2022. Ce fac elevii care au 5,99

Cum calculezi media la BAC 2022. Ce fac elevii care au 5,99
Cum calculezi media la Bacalaureat 2022

Cum calculezi media la BAC 2022. Absolvenții de liceu trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a promova examenul de Bacalaureat. Mai exact, elevii de clasa a XII-a trebuie să susțină toate probele de competențe lingvistice și digitale, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă, să susțină probele scrise și să obțină minimum 6 la fiecare probă. Elevii de liceu trebuie să aibă cel puțin media 6, la probele scrise, însă ce se întâmplă dacă media rezultată este 5,99.

Cum calculezi media la BAC 2022

Absolvenții claselor a XII-a au început deja probele orale la Bacalaureat 2022, sesiunea din vară. Probele de evaluare a competențelor se dau din data de 6 iunie și se finalizează la data de 15 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C.

Probele scrise la Bacalaureat 2022, sesiunea vară, vor începe, conform, calendarului de BAC 2022, pe data de 20 iunie, și se vor sfârși odată cu proba din 23 iunie, de la Limba și literatura maternă — proba E.b).

„Cum calculezi media la BAC 2022” este întrebarea principală a celor care susțin „examenul maturității” și, de ce nu, a părinților lor, care trăiesc din plin alături de adolescenți emoțiile acestui examen important din viața lor. Aceștia trebuie să știe că algoritmul de calcul a mediei de Bacalaureat 2022 este: (a+b+c)/3.

Astfel, dacă un elev a obținut, să zicem, notele la examen:

• Limba Română – 8

• Matematică – 9,50

• Chimie 9,40

Media la Bacalaureat se va calcula astfel: (8+9,50+9,40)/3=8,96

Cum calculezi media la BAC 2022. Ce regulă se aplică dacă media este 5,99

O altă întrebare care derivă din calculul mediei este și situația în care elevul obține o medie generală de 5.99. Ce se întâmplă oare în acest caz? Potrivit regulamentului, în situația în care candidații obțin media generală 5,99, media lor se va rotunji la nota 6,00.

De asemenea, o altă situație deosebită este și cea absolvenților care au avut medii generale de 9,50 în toți anii de liceu, iar la examenul de Bacalaureat obțin media 10. Aceștia vor primi o diplomă de merit.

Reguli la Bacalaureat 2022

Examenul de Bacalaureat 2022 se desfășoară, atât după după un calendar, cât și după un regulament clar, care conține regulile de organizare, stabilitate de Ministerul Educației.

Candidații la acest examen nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale, care permit copiatul, nu au voie să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Toți absolvenții care intră în examen trebuie să respecte regulile de organizare.

Tot la examenul de BAC 2022, candidații au voie să rezolve subiectele utilizând numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru realizarea schemelor și a desenelor pot utiliza numai creion negru. De menționat este că la examenele de la Matematică și Geografie, elevii au voie să folosească instrumente de desen.

Calendar Bacalaureat 2022

Conform calendarului de Bacalaureat 2022, probele orale și scrise desfășoară astfel:

 • 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 14 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

Probele scrise

 • 20 iunie 2022: Limba și literatura română
 • 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului
 • 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării
 • 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă

Conform aceluiași calendar la BAC 2022, afișarea rezultatelor la problemele scrise este programată pentru data de 27 iunie 2022, până în ora 12:00. În aceeași zi, după ora 12:00, se vor depune eventualele contestații. Acestea se pot depune până la ora 18:00. Apoi, în intrevalul 28 – 30 iunie 2022 se soluționează contestațiile candidaților, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc pe data 1 iulie 2022.

Numărul celor înscriși la Bacalaureat, tot mai mic

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat că anul acesta sunt 126.000 de candidați înscriși la examenul de Bacalaureat, atât din promoția curentă cât și din promoțiile anterioare, față de anul 2008, spre exemplu, când s-au înscris la acest examen 225.000 de elevi, precizând că „scăderea este de-a dreptul dramatică”.

Datele Ministerului Educației indică faptul că la începutul anului școlar 2021-2022 au fost înscriși 151.906 de elevi în clasele a XII-a/zi și a XIII-a seral/frecvență redusă. Anul acesta, s-au înscris la probele de examen 126.454 de elevi de clasele a XII-a și a XIII-a. Se remarcă o diferență de peste 40.000 de elevi din actuala generație care nu dă examenul de Bacalaureat, în sesiunea din iunie, fiind cel mai mare număr din ultimii patru ani, conform datelor anunțate de minister.

Bacalaureat 2022, sesiunea toamnă

Candidații care nu promovează examenul de BAC 2022 în sesiunea de vară se pot înscrie pentru sesiunea de toamnă BAC 2022. Atunci, probele scrise se vor susține înaintea probelor orale. Înscrierile pentru această sesiune se fac în intervalul 18-25 iulie 2022. Probele scrise se vor desfășura în intrevalul 16-19 august 2022, iar primele rezultate se afișează pe 31 august 2022.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul de BAC 2022  a fost aprobat de Ministerul Educației.