Ce formulare se depun la ANAF până pe 25 mai. Atenție! Sunt extrem de importante

Ce formulare se depun la ANAF până pe 25 mai. Atenție! Sunt extrem de importante

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna mai 2022. Contribuabilii găsesc aici și termenul pentru depunerea unor declarații care trebuie să fie depuse cât mai curând. Despre ce formulare este vorba? Ele trebuie completate până pe data de 25 mai. Ieri, 2 mai, firmele și alți angajatori au depus o serie întreagă de declarații fiscale, printre care: Formularul 210 și Formularul 394.

Formulare care se depun la ANAF până pe 25 mai: românii trebuie să se grăbească

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna mai 2022 în care contribuabilii au și termenul pentru depunerea Declarației Unice privind veniturile PFA.

De asemenea, aici intră și Declarațiile Unice ale liber-profesioniștilor, veniturile din chirii, drepturi de autor și deadline-ul pentru depunerea formularului care are în vizor direcționarea procentului de 3.5% din impozit către un ONG.

Data de 25 mai este termenul limită pentru depunerea la ANAF a formularului 212. Acesta se referă la Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Declarația este depusă de către:

Categorii

-persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
– persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
– profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de:

– indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
– indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– indemnizaţia prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) şi/sau lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
– avocaţi care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art.XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.

Alt formular

Tot în data de 25 mai este și termenul pentru depunerea formularului 230. Cererea privește destinația sumei reprezentând până la 3.5% din impozitul anual datorat.

Toate persoanele fizice au prin acest formular posibilitatea să dispună direcționarea unei sume din impozitul anual datorat prin susținerea entităților nonprofit care se finanțează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, dar și pentru acordarea de burse private.

Cererea se depune la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.