Când are loc examenul pentru primire în profesia de avocat. Baroul București a anunțat calendarul

Când are loc examenul pentru primire în profesia de avocat

Baroul București informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020. Care este programul, de ce documente aveți nevoie, precum și data programată pentru susținerea examenului, în continuare.

Examenul de primire în profesia de avocat

Potrivit informațiilor publicate de „Baroul București“, data desfășurării examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020, este 20.09.2020 pentru toți candidații.

Examenul este organizat la nivel național de către Uniunea Națională a Barourilor din România. Candidații vor avea de rezolvat un test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși, cei ce vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte. Punctajul minim de promovare a examenului este de 70 din maximum de 100.

Materiile de examen sunt următoarele: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Atenție! Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București.

(Notă: 1. În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară. 2. În cazul în care, în virtutea dispozițiilor menționate la pct. 1, deplasarea la București, în vederea susținerii examenului, a unor candidați provenind din anumite județe nu va fi permisă, se vor depune eforturi în vederea organizării, în județele respective, la aceeași dată, cu respectarea prevederilor Art.1 alin. (1), a examenului pentru candidații domiciliați în acele județe. În cazul în care organizarea examenului, în aceste condiții, nu va fi posibilă, se aplică prevederile pct. 1.) Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia Comisiei Permanente nr. 135 din 12.06.2020, publicată pe site-ul U.N.B.R

(Notă: 2. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte).

Cererile de înscriere a candidaților la examen se depun în intervalul 27 iulie 2020 (ora 08.00) – 21 august 2020 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis. Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. În perioada 21 august 2020 – 28 august 2020 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1200 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2020“, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020“.

Candidații se pot înscrie în intervalul 27 iulie 2020 (ora 8:00) – 21 august 2020 (ora 16:00) la sediul Baroului București din Str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 3, Sector 5, etajul VI, Sala de Festivități „Flavius Teodosiu“.

Programul de înscriere este urmatorul:

Luni-vineri între orele 9:00 – 15:00, cu excepția zilei de 27 iulie 2020, cand înscrierile încep la ora 8:00, respectiv 21 august 2020, când înscrierile se încheie la ora 16:00.

Documente necesare în vederea înscrierii

Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica;
 • dovada promovarii, in conditiile Regulamentului de examen, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

Sursa: Baroul București

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI