Buletin pentru copiii sub 14 ani. În ce condiții vor putea avea, de fapt, buletin

Buletin pentru copiii sub 14 ani. În ce condiții vor putea avea, de fapt, buletin
Buletin pentru copiii sub 14 ani. În ce condiții vor putea avea, de fapt, buletin

Cel mai important moment din viața unui viitor adolescent este acela al obținerii buletinului, sau a cărții de indentitate cum se numește acum. Pentru un copil de 14 ani acesta este unul din cele mai importante momente.

Buletin la 14 ani, cu acordul părinților

Conform legislației de până acum, un adolescent avea obligativitatea ca, după împlinirea vârstei de 14 ani, să meargă la secția de poliție de pe raza locuinței și să-și obțină buletinul sau cartea de identitate. De vineri, însă, intră în vigoare o nouă lege, este vorba de Legea nr. 162/2020.

În ce condiții vor putea avea, de fapt, buletin

Prezenta lege specifică faptul că un adolescent sau adolescentă își va putea obține cartea de identitate dacă părinții doresc acest lucru. Conform legii, care va intra în vigoare de vineri, 7 august 2020, s-a introdus termenul de opțional când vine vorba de obținerea cărții de identitate a unui tânăr sau a unei tinere de 14 ani.

Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul” , prevede Legea nr. 162/2020.

Noua lege nu modifică, însă, termenul de valabilitate a cărții de identitate eliberată pentru adolescenții de 14 ani, acesta rămânând valabil tot pe o perioadă de doi ani. Legea mai aduce un amendament și în ceea ce privește cartea de identitate electronică pentru cei sub 12 ani, precizându-se faptul că se vor putea elibera, la fel, cu acordul părinților, și nu va conține amprentele copilului, ca în cazul celor de 14 ani și a adulților. Legea nu modifică actele necesare pentru obținerea cărții de identitate, acestea fiind supuse acelorași proceduri ca și până acum, după cum urmează:

Buletin pentru copiii sub 14 ani. În ce condiții vor putea avea, de fapt, buletin
Buletin pentru copiii sub 14 ani. În ce condiții vor putea avea, de fapt, buletin
  • cererea pentru eliberare buletin, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

 

Pe noile cărți de identitate emise pentru adolescenții de 12 și 14 ani, conform legii, vor apărea următoarele date:

   • datele din formatul tipărit al buletinului, cu excepţia semnăturii olografe (de mână) a titularului;
   • prenumele părinţilor titularului;
   • un certificat pentru semnătură electronică şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică;
   • datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete (nu și în cazul celor mai mici de 12 ani).

 

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI