Bacalaureat 2019 toamnă. Ce subiecte au picat la geografie. Vezi PDF

Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la geografie

Peste 43.500 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine probele din a doua sesiune (august – septembrie) a examenului naţional de Bacalaureat 2019 anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). Absolvenții clasei a 12-a au susținut astăzi, luni, 26 august 2019 proba examenului de bacalaureat, care a constat în cea la alegere a profilului și specializării, proba proba Ed) . Elevii au avut posibilitatea să aleagă să susțină proba la una dintre următoarele discipline: Geografie, Chimie, Fizică, Informatică, Economie. Ce subiecte au picat la proba scrisă la disciplina geografie.

Subiectele de la Geografie de a Bacalaureat toamnă 2019

Subiectele la geografie au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare și se stabilesc ținând cont de unele principii. Materia pentru examenul maturității cuprinde trei capitole care fac referire la cadrul natural și antropic al țării noastre și al Europei, dar și la diverse aspecte ce privesc Uniunea Europeană.

Subiectele care au picat la geografie, vor apărea pe site-ul oficial al Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Capitolele incluse: 

1. Europa și România – elemente geografice de bază

1. Spațiul românesc și spațiul european

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei și ale României:

– relieful major
– clima(Europa,România)
– hidrografia
– resursele naturale(Europa, România)

3. Elemente de geografie umană ale Europei și ale României

-harta politică a Europei; România ca stat al Europei
– populația și caracteristicile ei geodemografice
– sistemul de orașe al Europei
– mediul înconjurător și peisaje
– țătile vecine României

2. România și Uniunea Europeană

– formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene
– caracteristici geografice, politice și economice actuale ale Uniunii Europene
– statele uniunii europene

Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la geografie. Vezi PDF
Elevii au avut de ales între 11 materii, printre care și geografia

1. Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria

4. Problema energiei în Uniunea Europeană și în România

3. Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană

– probleme fundamentale ale lumii contemporane
– rolul Europei în construirea lumii contemporane
– Uniunea Europeană și ansamblurile economice și geopolitice ale lumii contemporane
– mondializare, internaționalizare și globalizare din perspectiva europeană
– Europa, Uniunea Europeană și România în procesul de evoluție a lumii contemporane în următoarele decenii

Criteriile în funcție de care se hotărăsc subiectele la geografie:

  • să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS
  • să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, abstractizare și generalizare din partea candidaților
  • să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competențelor prevăzute în aceste programe
  • să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI