Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la geografie. Vezi PDF

Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la geografie. Vezi PDF
Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la geografie

Prima sesiune de bacalaureat 2019 se încheie în data de 4 iulie, cu proba la alegere a profilului. Elevii au avut de ales între 11 materii, iar pentru cei care au ales geografie, mai jos sunt detalii despre subiectul cu pricina.

Bacalaureat 2019 subiecte geografie

Absolvenții clasei a 12-a a susținut astăzi ultima probă a examenului de bacalaureat, care a constat în cea la alegere a profilului. Subiectele la geografie au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare și se stabilesc ținând cont de unele principii. Materia pentru examenul maturității cuprinde trei capitole care fac referire la cadrul natural și antropic al țării noastre și al Europei, dar și la diverse aspecte ce privesc Uniunea Europeană.

Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la geografie. Vezi PDF
Elevii au avut de ales între 11 materii, printre care și geografia

Capitolele incluse: 

1. Europa și România – elemente geografice de bază

1. Spațiul românesc și spațiul european

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei și ale României:

– relieful major
– clima(Europa,România)
– hidrografia
– resursele naturale(Europa, România)

3. Elemente de geografie umană ale Europei și ale României

-harta politică a Europei; România ca stat al Europei
– populația și caracteristicile ei geodemografice
– sistemul de orașe al Europei
– mediul înconjurător și peisaje
– țătile vecine României

2. România și Uniunea Europeană

– formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene
– caracteristici geografice, politice și economice actuale ale Uniunii Europene
– statele uniunii europene

1. Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria

4. Problema energiei în Uniunea Europeană și în România

3. Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană

– probleme fundamentale ale lumii contemporane
– rolul Europei în construirea lumii contemporane
– Uniunea Europeană și ansamblurile economice și geopolitice ale lumii contemporane
– mondializare, internaționalizare și globalizare din perspectiva europeană
– Europa, Uniunea Europeană și România în procesul de evoluție a lumii contemporane în următoarele decenii

Criteriile în funcție de care se hotărăsc subiectele la geografie:

  • să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS
  • să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, abstractizare și generalizare din partea candidaților
  • să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competențelor prevăzute în aceste programe
  • să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore

Calcul medie BAC:

Media aritmetică, adică suma unui număr de variabile împărțit la numărul lor. Ma = ( a+b )/2. În cazul examenului de bacalaureat, ce conține trei probe scrise, se va calcula astfel: (a+b+c)/3.

La ora 15:00, când subiectele și baremele vor fi publicate pe edu.ro, vom reveni AICI cu detalii. Până atunci,  vezi AICI subiectele simulării la geografie.