Atenție, români de la bloc! Când se depun cererile pentru subvențiile la încălzirea locuinței

Atenție, români de la bloc! Când se depun cererile pentru subvențiile la încălzirea locuinței
Cereri pentru subvențiile la încălzirea locuinței: Când se depun? 

Anunț important pentru românii de la bloc. Ce trebuie să știi despre cererile pentru subvențiile la încălzirea locuinței și când se depun cererile? Detalii care te ajută în sezonul rece.

Cereri pentru subvențiile la încălzirea locuinței: Când se depun?

Sezonul rece aduce în atenția românilor care stau la bloc o nouă grijă. Aceștia trebuie să-și aplice cererile pentru subvențiile de la încălzirea locuinței. Actele se depun în perioada 15 coctombrie – 20 noiembrie. Primăria Slobozia, prin cadrul Direcției de Asistență Socială, primește cererile pentru acordarea subvențiilor la încălzirea locuinței pentru a putea beneficia de ajutorul financiar pe durata sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021. Formularele urmează să fie ridicate de la sediul D.A.S. Slobozia, începând cu 5 octombrie.

  • Adresa: str. Al. Odobescu, nr. 1.

De această subvenție pot beneficia persoanele singure și familii cu venituri sub 750 de lei/membru de familie, care nu au în proprietate mai mult de o locuință, nu au autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani sau mai mult de o mașină/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, nu au mai mult de 1.000 de m² teren intravilan sau 2 ha teren extravilan, depozite bancare mai mari de 3.000 lei şi niciunul din celelalte bunuri prevăzute în Anexa nr. 2 din Normele metodologice. Pentru aceleași detalii, românii pot vizita anexa afișată la sediul DAS, alături cu lista acetelor necesare întocmirii dosarului. Dosarele se depun doar personal la sediu.

 cererile pentru subvențiile la încălzirea locuinței
cererile pentru subvențiile la încălzirea locuinței

Acte necesare întocmirii dosarului

cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Targoviste);
• copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
• adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

– proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;
chirias: contract de închiriere valabil la data depunerii;
împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
– adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
– cupoane de pensii;
– cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
– cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar;
– cupoane alocaţii de stat pentru copii;
– alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;
– declaraţie privind alte venituri realizate;
• pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – factură de plată, proces verbal de punere in functiune centrala/convector.
+ Certificat fiscal Taxe si Impozite.  (pmtgv.ro)

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI