Apare un nou tip de pensie. Cine primește banii și ce prevede legea aprobată inclusiv de CCR

Apare un nou tip de pensie. Cine primește banii și ce prevede legea aprobată inclusiv de CCR
Apare un nou tip de pensie. Cine primește banii și ce prevede legea aprobată inclusiv de CCR

Printr-o lege deja promulgată de șeful statului, o nouă categorie de pensii publicată în Monitorul Oficial, după ce CCR a constatat că înființarea acestora trebuie realizată prin lege și nu prin hotărâri ale Consiliului Național al Notarilor.

Apare un nou tip de pensie. Cine primește banii și ce prevede legea aprobată inclusiv de CCR

Așadar, notarii publici vor avea o lege specială, în cuprinsul căreia se vor regăsi aspecte referitoare la modalitățile de calcul, dar și condițiile de acordare a fiecărui tip de pensie.

Legea 38/2020 stabilește un cadru legislativ unitar în ceea ce privește aspectele esențiale ale dreptului la pensie al notarilor publici, luând în calcul că de-a lungul timpului acestea au fost stabilite prin mai multe acte normative. Proiectul reunește toate aspectele privitoare la acordarea pensiilor pentru notari, într-o singură lege, potrivit căreia, notarii, membru ai Uniunii Notarilor Publici vor contribui la sistemul propriu de pensii, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor. Astfel, contribuția individuală datorată de asigurați reprezintă 20% din venitul lunar asigurat. Aceste contribuții sunt cheltuieli deductibile. În sistemul propriu, notarii vor avea dreptul la aceleași categorii de pensii la care au acces și acum, respectiv pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate, pensia de urmaş.

Cuantumul pensiilor

Cuantumul pensiilor notarilor se detremină prin înmulțirea punctajului mediu acumulat realizat de asigurat în perioada de contribuție, cu valoarea unui punct de pensie.

Punctajul mediu se determină prin împărțirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuție.

Excepție face cazul pensiei pentru limita de vârstă, unde punctajul mediu acumulat se determină prin împărțirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corepsunzător perioadei complete de contribuție. Astfel că, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat, la venitul de referință, stabilita nual de către Consiliul de Administrație al Casei de Pensii a notarilor.

Valoarea punctului de pensie

Iar valoarea punctului de pensie se stabilește prin hotărârea Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici în baza propunerii Consiliului de Administraţie al Casei de pensii a notarilor publici şi a ultimului raport actuarial. Iar cuantumul pensiei calculat se întregeşte la leu în favoarea asiguratului.

Legea spune că veniturile Casei de Pensii a notarilor Publici provin din:

a) contribuţii individuale lunare ale asiguraţilor;

b) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contribuţiilor individuale lunare;

c) donaţii, legate, subvenţii, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege, de Statut, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii;

d) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii;

e) venituri realizate din investirea sumelor prevăzute la lit. a)-d), în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii, ale regulamentelor proprii şi ale hotărârilor Consiliului Uniunii.