Angajări în poliție 2022. Ce posturi sunt scoase la concurs

Angajări în poliție 2022. Ce posturi sunt scoase la concurs
Angajări în poliție 2022. Poliția Română așteaptă noi colegi

Angajări în poliție 2022. Când eram mici și eram eram întrebați ce vrem să ne facem când vom fi mari. Unii rpsăundeau pompier, alții polițist. Astăzi, tinerii, sau chiar unii adulți, se gândesc serios să intre în rândurile polițiștilor. Avem și o veste bună. Poliția Română anunță angajări în poliție în 2022. Dacă vreți să știți ce posturi sunt scoase la concurs, ați nimerit bine. În cele ce urmează aflați câte posturi a scos Poliția Română la concurs în 2022.

Angajări în poliție 2022. Poliția Română așteaptă noi colegi

Nu puțini sunt tinerii care aleg, imediat după Bacalaureat să meargă către una din instituțiile de învățământ superior de poliție. Pe lângă ofițerii care ies de pe băncile acestor instituții, Poliția Română acceptă angajați și di surse externe. Este vorba de acei candidați, fără studii  făcute la școlile de profil sau universitare de profil, dar care au terminat învățământul universitar.

„Cele mai multe posturi, la Ordine publică, sunt în teritoriu, în unele județe de frontieră, care au deficit major de personal, mai ales în mediul rural: Botoșani, Maramureș, Satu-Mare, Suceava, Tulcea și Vaslui.

Procedura de ocupare se organizează centralizat, la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la inspectoratele de poliţie județene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante, se realizează activitățile efective de recrutare.”, se spune în comunicatul IGPR.

Ce posturi sunt scoase la concurs de IGPR, la nivel național

Pe data de 22 iunie a.c., IGPR anunța pe site-ul Poliției Române scoaterea la concurs a nu mai puțin de 113 posturi libere, la nivel național, după cum urmează:

 • 71 posturi – specialitatea „ordine publică”;
 • 2 posturi – specialitatea „transporturi”, la IGPR, Serviciul de Poliție Transporturi Maritime;
 • 40 posturi – specialitatea „transporturi”, la SRPT din cadrul Poliției Române (structuri din teritoriu).

În afară de cele 113, Poliția Română a mai anunțat pe Facebok un număr total de 2.212 posturi de agenți și ofițeri de poliție scoase la concurs . Anunțul face referie și la angajări pentru personal contractual, prin încadrare directă, din sursă externă.

„Vrei să faci parte din echipa Poliției Române? Scoatem la concurs 2.212 posturi de agenți și ofițeri de poliție, precum și de personal contractual, prin încadrare directă, din sursă externă.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul oficial al Poliției Române, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.”

Pe siteul Poliției Române sunt publicate și condițiile care trebuiesc îndeplinite de viitori candidați la posturile scoase le concurs, în baza normelor instituite de O.U.G. nr. 20/2022. Normele sunt stabilite și pe baza „Ordinului M.A.I. nr. 39/2022 privind ocuparea, fără concurs, pentru o perioadă determinată, a posturilor vacante din unitățile M.A.I.”

Angajări în poliție 2022. Condiții impuse candidaților

 • să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada 04.07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);
 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 • să dețină permis de conducere categoria „B”;
 • de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, pentru toate posturile în procedură, după cum urmează:
  – studii medii cu diplomă de bacalaureat

Mai multe detalii și care sunt posturile scoase la concurs, puteți afla informații aici și aici.