An școlar 2022-2023. Interdicție majoră pentru părinții care obișnuiau să facă asta pentru profesor

An școlar 2022-2023. Interdicție majoră pentru părinții care obișnuiau să facă asta pentru profesor
Ce nu mai au voie sa faca parintii in anul scolar 2022-2023

An școlar 2022-2023. S-a anunțat o interdicție majoră pentru părinții care obișnuiau să facă asta pentru profesor. Începând cu anul școlar care va debuta în septembrie, părinții elevilor din toate clasele, fie că este vorba de clase primare, de gimnaziu sau de liceu, nu vor mai avea voie să facă ce au făcut până acum. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Anul școlar 2022-2023. Ce interdicție s-a anunțat pentru părinții elevilor. Ce nu mai au voie să facă

Începând cu anul școlar 2022-2023, părinții elevilor nu vor mai avea voie să facă un lucru care era întâlnit la toate clasele primare, gimnnaziale sau de liceu.

Astfel, părinții nu vor mai putea colecta bani pentru cadourile profesorilor, pentru că această posibilitatea a fost eliminată din noul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Interdicția majoră va intra în vigoare din 1 septembrie 2022, momentul începerii noului an școlar.

Nu există sancțiuni pentru încălcarea regulamentului

„Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”, se arată în comunicatul ministrului Educației.

De asemenea, trebuie precizat că nu există sancțiuni în situația în care părinți nu vor ține cont de regulament și vor decide în continuare să apeleze la strângerea unor sume de bani destinați pentru atențiile profesorilor.

Ce s-a modificat concret

Acum, concret, a fost modificată litera d) de la articolul 168. Astfel, a fost eliminată posibilitatea ca asociațiile de părinți din toată țara să strângă bani și au rămas doar activitățile ce vizează întreținerea și dezvoltarea bazei materiale: „d) poate susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ prin acțiuni de voluntariat”.

Înainte de această nouă modificare de regulament, asociația de părinți putea să strângă bani și donații de la persoane fizice sau juridice: „susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar”.

Potrivit noului ROFUIP, comitetul de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții:

„a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali;
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi al unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar; d) poate susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ prin acțiuni de voluntariat;
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatorul-puericultor/educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământ antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării generale;
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;”.