Admitere Academia de Poliție. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a candida

Admitere Academia de Poliție. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a candida
Admitere Academia de Poliție - Criterii și condiții pentru viitorii candidați

Ce trebuie să faci ca să intri la Academia de Poliție? Care sunt condițiile de care trebuie să țină cont proaspeții absolvenți de liceu care-și doresc să devină oameni ai legii?

Admitere Academia de Poliție: Care sunt criteriile unui candidat perfect?

Proaspeții absolvenți de liceu și tineri din alte generații se pregătesc intens pentru pasul următor. Cei care doresc o carieră în Poliție trebuie să se pregătească intens pentru Examenul de Admitere de Poliție în Școlile de Poliție. Pe site-ul oficial al academiei se pot găsi toate indicațiile de care ai nevoie precum: materia completă recomandată, teste similare examenelor, sugestii inteligente și personalizate, lecții pe capitole, un asistent virtual de pregătire, evenimente din apropierea ta, statistici avansate ale activității și nivelului tău, un calendar personal de pregătire sau chiar și un generator de pregătire al probelor sportive.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere: tinerii care fac parte din organizații aflate în afara legii, adepții unor culte sau organizații religioase ale căror percepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, cei cunoscuți ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofițer, tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Admitere la Academia de Poliție - Condiții și criterii pentru noii candidați
Admitere la Academia de Poliție – Condiții și criterii pentru noii candidați

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești

 • să aibă cetățenia română și domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris și vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la cursul de admitere
 • să fie absolvenți de liceul cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită adise și practicate în societate
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitatea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi ăncetat contractul de muncă infividual pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfășurat activități de poliție politică
 • să nu aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării al concurs
 • inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natura, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp
 • să fi obținut la purtare, în perioada sturiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului (Sursa: academiadepoliție.com)
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI