Acte oficiale 2020. Ce amendă riscați, dacă aveți buletinul expirat. Ce spune legea

Acte oficiale 2020. Ce amendă riscați, dacă aveți buletinul expirat. Ce spune legea
Acte oficiale 2020. Ce amendă riscați, dacă aveți buletinul expirat. Ce spune legea.

La Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor este cel la care trebuie să te prezinți în cazul în care trebuie să te prezinți dacă ai buletinul expirat, pentru a nu primi amendă.

Ce amendă riscați dacă aveți buletinul expirat – acte oficiale 2020

Ce care împlinesc 14 ani, trebuie să se prezinte obligatoriu în termen de 15 zile, potrivit Ministerului de Interne, la serviciul comunitar de evidență a persoanelor la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, dacă vor să pună în legalitate un act de identitate. Cei cărora le expiră termenul de valabilitate a cărții de identitate.

Cei care nu respectă aceste prevederi vor atrage răspunderea contravențională și vor putea fi sancționați cu amendă cuprinsă între 40 și 150 de lei, fără să mai aibă posibilitatea achitării a jumătate din valoarea acesteia în termen de 48 de ore.

Mașină oprită de poliție pentru control documente.
Acte oficiale 2020. Ce amendă riscați, dacă aveți buletinul expirat. Ce spune legea.

Eliberarea unei noi cărți de identitate

 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • modificarea numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii (cum ar fi: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopție; constatarea unor greșeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziția de „copil găsit” și identificarea ulterioară a actului de naștere întocmit inițial, între acestea existând neconcordanța la data nașterii; înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naștere s.a.);
 • schimbarea domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
 • deteriorarea actului de identitate;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • schimbarea sexului;
 • anularea;
 • atribuirea unui nou C.N.P.;
 • preschimbarea buletinelor de identitate.

Actele necesare eliberării unei noi cărți de identitate

 •  cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost pierdut, furt sau distrus;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, sunt necesare și alte documente, pe lângă documentele mai sus enumerate.