5G, tehnologia de un trilion de euro: cum a devenit o mină de aur, unde ajung banii

5G, tehnologia de un trilion de euro: cum a devenit o mină de aur, unde ajung banii

Tehnologia 5G este a cincea generație de tehnologie pentru rețelele celulare fără fir, aceasta fiind succesoarea tehnologiei 4G. 5G va contribui cu până la o mie de miliarde de euro la PIB-ul european între 2021 şi 2025.

Mai mult, cu ajutorul 5G, se vor crea sau până la 20 de milioane de locuri de muncă în toate sectoarele economice, conform Curții de Conturi Europene.

Comisia a propus o acoperire 5G a tuturor zonelor urbane şi de-a lungul principalelor rute de transport. Acesta a fost obiectivul pentru 2025, iar în luna martie 2021 a propus pentru 2030 obiectivul unei acoperiri 5G complete.

Așadar, până la sfârşitul anului 2020, 23 de state membre lansaseră servicii 5G comerciale şi atinseseră obiectivul intermediar de a avea cel puţin un oraş important cu acces la astfel de servicii.

Tehnolgoia 5G are nevoie de un impuls

Cu toate acestea, Curtea a observat că nu toate statele membre se raportează la obiectivele Comisiei în strategiile lor naţionale privind 5G sau în planurile lor naţionale privind banda largă.

Potrivit Comisiei, numai 11 state membre – inclusiv România – au şanse să atingă obiectivul stabilit pentru 2025.

Totodată, potrivit Curţii de Conturi Europene, Comisia ar trebui să elaboreze, împreună cu statele membre, o definiţie comună a calităţii preconizate a serviciului furnizat de reţelele 5G. De exemplu, performanţa pe care acestea ar trebui să o ofere sub aspectul vitezei minime şi al latenţei maxime.

De asemenea, ar trebui să încurajeze statele membre să includă, în următoarele actualizări ale strategiilor lor digitale/pentru 5G sau ale planurilor lor privind banda largă, obiectivele fixate pentru 2025 şi pentru 2030 în ceea ce priveşte implementarea reţelelor 5G.

Curtea de Conturi Europeană consideră că CE trebuie să evalueze, împreună cu statele membre, pentru ce aspecte ale securităţii reţelelor 5G este necesar să se specifice cerinţe cu forţă executorie şi, după caz, să iniţieze acte legislative.

Astfel, Curtea de Conturi Europeană solicită un nou impuls pentru a stimula lansarea 5G, noul standard global fără fir pentru rețelele mobile, în UE. Statele membre s-au confruntat cu întârzieri considerabile în implementarea rețelelor lor 5G, ceea ce pune în pericol realizarea obiectivelor UE în ceea ce privește accesul și acoperirea. În paralel, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a aborda problemele de securitate în implementarea 5G într-o manieră consecventă și concertată, spun auditorii.