Universitatea din București, calendar admitere la facultate 2019. Când afli rezultatele

Universitatea din București, calendar admitere la facultate 2019

Universitatea din București organizează în această perioadă admiterea la facultate. Cei care vor să se înscrie la o facultate o pot face până la sfârșitul lunii iulie. În cazul în care nu mai au timp să obțină toate actele necesare, se pot înscrie în sesiunea din luna septembrie.

Universitatea din București, calendar admitere la facultate 2019

Prima sesiune de admitere la facultate a fost programată pentru perioada 8-30 iulie, iar admiterea online în perioada 1-30 iulie. Data limită pentru afișarea rezultatelor a fost stabilită pentru 30 iulie.

A doua sesiune de admitere la Universitatea din București a fost programată pentru perioada 2-20 septembrie, iar admiterea online în intervalul 1-23 septembrie. Data limită pentru afișarea rezultatelor este 23 septembrie.

Cei care vor să se înscrie la unul dintre programele de doctorat o pot face în perioada 2-20 septembrie, iar data limită pentru afișarea rezultatelor este 23 septembrie.

„În cadrul acestei perioade, fiecare facultate/școală doctorală va stabili calendarul exact al desfășurării concursului de admitere (înscrieri, susținerea probelor). Calendarul va putea fi consultat pe site-ul facultăților/școlilor doctorale și la avizier”, notează site-ul admitere.unibuc.ro.

Acte necesare pentru admiterea la facultate

 • fișă tip de înscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă
 • certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul
 • diploma de olimpic, în copie, dacă este cazul
 • adeverință medicală-tip
 • 3 fotografii 3/4 cm
 • CI sau pașaport în copie
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, dacă este cazul

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere trebuie să aducă următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor
 • adeverinţă de la casa de copii
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI