Unde este secția mea de vot. Cum afli de pe internet la ce secție ești trecut pe liste

Unde este secția mea de vot. Cum afli de pe internet la ce secție ești trecut pe liste
Unde este secția mea de vot. Cum afli de pe internet la ce secție ești trecut pe liste

Autoritatea Electorală Permanentă este cea care administrează Registrul secțiilor de votare, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile și dotarea secțiilor de votare. De asemenea, registrul secțiilor de votare este public.

Unde este sectia mea de vot

Delimitarea secțiilor de votare din țară și stabilirea acestora se actualizează de către primari, prin dispoziție, dar numai cu avizul conform al Autorității Electorale Permanente.

Numerotarea secțiilor de votare din țară se actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București, începând cu localitatea reședință de județ și continuând cu cele din municipii, orașe și comune, în ordinea lor aflabetică. De asemenea, în municpiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.

De menționat este că până cel târziu cu 30 de zile înaintea votării, primarii aduc la cunoștință publică, cu ajutorul prefecților, delimitaarea și numerotarea fiecărei secții de votare din țară, dar și sediile acestora, în condițiile stabilite de AEP – Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre.

Secțiile de votare din țară rămân fixe, cu excepția modificărilor ce necesită actualizarea, însă modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităților administrativ-teritoriale, sau în planul urbanistic al localităților, se comunică de către primari, imediat, Autorității Electorale Permanente.

Metodologia de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară, dar și a stabilirii sediilor acestora, din punct de vedere al îndplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege, se stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

În delimitarea unei secții de votare din țară pot fi incluse, după caz, unități administrativ-teritoriale în integralitatea lor sau numai anumite localități componente ale acestora, artere întregi ori numai segmente ale acestora, imobile izolate ori grupate în diferite moduri.

De asemenea, fiecare secție de votare trebuie să posede un număr suficient de urne etichetate corespunzător pentru alegerea Senatului, respectiv a Camerei Deputaților, urnă specială, cabine, ștampile cu mențiunea „VOTAT”, având în vedere numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral și respectarea duratei votării prevăzute de lege. În plus, buletinul de vot introdus în cealaltă urnă decât cea corespunzătoare tipului de alegere este luat în calcul dacă votul este valabil exprimat.

De menționat este că în ziua alegerilor, activitatea biroului electoral al secției de votare începe la ora 6,00. Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot și ștampilele, consemnând, în procesul-verbal prevăzut la art. 93, numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, numărul pachetelor de buletine de vot, separat pentru Senat și Camera Deputaților, precum și numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”. După încheierea acestei operațiuni, el închide și sigilează urnele, aplicând ștampila de control a secției de votare.

Cum afli la ce secție votezi

Unde este secția mea de vot este întrebare multora în prag de alegeri locale 2020. Astfel, aceasta se poate afla online. Poți afla AICI lista cu toate secțiile de votare de pe teritoriul României. De asemenea, tot online, Registrul Electoral a pus la dispoziție un formular online, prin care se poate afla secția de vot. Accesând registrulectoral.ro, poți găsi un formular în care se va completa CNP-ul, numele de familie, dar și un anumit cod.

De mențiomat este că la alegerile locale 2020, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toți participanții la procesul electoral, iar în sala de vot vor avea acces cel mult 5 alegători.

Urmăriți Playtech.ro și pe