Subiecte Bacalaureat 2022, proba orală la limba română. Ce au avut de rezolvat elevii

Subiecte Bacalaureat 2022, proba orală la limba română. Ce au avut de rezolvat elevii
Subiecte Bacalaureat 2022. Ce au avut elevii de rezolvat la proba orala la limba romana

Subiecte Bacalaureat 2022. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii la proba orală la limba română. Examenul de BAC 2022, sesiunea de vară, a demarat oficial, luni, 6 iunie, cu proba orală la Limba şi literatura română. Ce probe au avut de rezolvat elevii la prima probă de la BAC 2022, vedeți un pic mai jos.

Subiecte Bacalaureat 2022. Ce au avut de rezolvat elevii la proba orală la limba română

Examenul de Bacalaureat 2022 a început astăzi cu proba orală de Limba şi literatura română. Ca și subiecte Bacalaureat 2022, elevii au avut de abordat unele teme actuale, cum ar fi tema politeţii sau tema importanţei cunoaşterii mai multor genuri muzicale.

Pe marginea acestor subiecte de Bacalaureat, elevii au putut comenta şi au putut să îşi exprime fiecare părerile în fața profesorilor examinatori.

Elevii au sustinut proba orala a examenului de Bacalaureat 2022 la limba romana
Elevii au sustinut proba orala a examenului de Bacalaureat 2022 la limba romana

Elevii, pro și contra examenului de evaluare a competențelor 2022

Cu toate astea, elevii care au susținut azi proba orala la Română, primul examen, au spus despre subiectele Bacalaureat 2022 că nu prea le găsesc rostul acestor competenţe, în contextul în care în cei doi ani de pandemie, respectiv 2020 şi 2021, competenţele lingvistice şi digitale nu s-au susţinut, iar examenul de BAC a funcţionat la fel de bine.

Pe de altă parte, mulți dintre elevi au spus despre subiectele de Bacalaureat 2022, proba orală la română, că probele date îi pregătesc pentru viaţă şi îi ajută să îşi depăşească emoţiile în faţa unui examen.

Subiecte Bacalaureat 2022. Câți elevi au susținut proba orală la Limba si literatura română

„Conform datelor înregistrate și transmise de comisiile județene/comisia ISMB de organizare a examenului de bacalaureat, 126.454 de absolvenți de liceu (111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare)”, scri edu.ro.

Probele de evaluare a competențelor Bacalaureat 2022 se vor susține astfel:

-6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

-8 – 9 iunie: Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

-8 – 10 iunie: Proba D – evaluarea competențelor digitale;

-14 – 16 iunie: Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Câți profesori examinatori vor fi la proba orală la Bacalaureat 2022

„Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ).

În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învăţământ, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau acestea se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte școli”, maiinformează ministerul Educației.

Subiecte Bacalaureat 2022. Cum sunt notați elevii la competențele lingvistice la Bacalaureat 2022

Rezultatele obţinute de fiecare elev la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională nu se exprimă prin note sau prin calificative de felul admis/respins, ci se va stabili nivelul de competenţă corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene.

În plus, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale Bacalaureat 2022 se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile  metodologiei de examen.

Ce se întâmplă cu elevii care refuză să răspundă la una dintre probele de evaluare a competențelor Bacalaureat 2022

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Care sunt regulile de intrare la probele examenului de Balacalaureat 2022

„Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Reprezentanţii instituţiilor mass-media au acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistie și digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţiţi de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări/fotografii/preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele materiale”, mai arată ministerul Educației.

Când încep probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022

Probele scrise pentru sesiunea iunie-iulie 2022 a Bacalaureatului încep luni, 20 iunie, cu examenul la Limba şi literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată a ave loc marți, 21 iunie, fiind urmată miercuri, 22 iunie de proba la alegere a profilului şi specializării. De asemenea, proba la Limba si literatura maternă a examenului de Bacalaureat 2022 se va avea loc joi, 23 iunie.

Subiecte Bacalaureat 2022
Cand incep probele scrise la examenul de Bacalaureat 2022

Când se afișează primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2022

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie 2022 (până la ora 12:00). Pentru depunerea contestațiilor a fost alocat intervalul orar 12:00-18:00 în aceeași zi. De asemenea, afișarea rezultatelor finale ale Bacalaureatului 2022 este prevăzută în data de 1 iulie.

Când se consideră promovat examenul de Bacalaureat 2022

Examenul național de Bacalaureat 2022 este promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

-au susţinut probele de evaluare a competenţelor Bacalaureat 2022,

-au susţinut toate probele scrise Bacalaureat 2022 și au fost notați cel puțin cu nota 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puţin media 6 la probele susținute în scris ale examenului de BAC 2022.

Urmăriți Playtech.ro și pe