Șomaj 2019. Cât este indemnizația de șomaj pentru absolvenții de liceu și de facultate. Ce acte îți trebuie la dosar

Șomaj 2019. Cât este indemnizația de șomaj pentru absolvenții de liceu și de facultate. Ce acte îți trebuie la dosar
Șomaj 2019. Cât este indemnizația de șomaj pentru absolvenții de liceu și de facultate

Indemnizația de șomaj este calculată luând în considerare valoarea indicatorului social de referință(ISR), veniturile persoanei asigurate pentru șomaj și stagiul de cotizare la sistemul de asigurări de șomaj. Cât este indemnizația de șomaj pentru absolvenții de liceu și de facultate? Ce acte îți trebuie la dosar?

Șomaj 2019. Cât este indemnizația pentru absolvenții de liceu și de facultate

Sunt asigurate obligatoriu pentru indemnizație următoarele persoane cu domiciliul ori reședința în România: angajații și persoanele asimilate( cu excepția pensionarilor care lucrează), funcționarii publici, membrii ONG-urilor, alte categorii precum membrii cooperativelor, administratorii cu contract de mandat. Cât despre tinerii care finalizează studiile liceale, postliceale ori universitare și care nu își găsesc loc de muncă, pot să ceară autorităților agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă indemnizație de șomaj.

Absolvenții de liceu sau de facultate trebuie să știe că vor primi indemnizație de șomaj timp de șase luni, o bucată de timp în care pot participa la diferite cursuri de formare profesională. Dacă nu își găsesc un loc de muncă în 60 de zile de la încheierea studiilor, absolvenții în vârstă de peste 16 ani pot cere indemnizație de șomaj, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Mai clar, potrivit avocatnet.ro, este vorba despre toți cei care au obținut o diplomă ori certificat de studii într-o instituție de învățământ, fie dacă aceasta este particulară ori ba.

Șomaj 2019. Cât este indemnizația de șomaj pentru absolvenții de liceu și de facultate. Ce acte îți trebuie la dosar
Indemnizația lunară reprezintă suma fixă de 50% din valoarea ISR

„În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii”, se arată în actul normativ. Conform legii, tinerii primesc indemnizații de șomaj care sunt calculate de la momentul în care se termină perioada de 60 de zile. Valoarea acesteia lunare primite reprezintă suma fixă de 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR), anume 250 de lei. Pentru anul curent, cuantumul ISR este de 500 de lei.

Ce acte îți trebuie la dosar?

  • actul de identitate – original sau copie
  • actele de studii și de calificare ori adeverința din care să rezulte data absolvirii – original sau copie
  • adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă ori aptă de muncă sau că are eventuale restricții medicale
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI