Sesiunea Bacalaureatului de toamnă continuă și azi cu proba orala la Limba română

Sesiunea Bacalaureatului de toamnă continuă și azi cu proba orala la Limba română
Proba orală la Limba și literatura română de la Bacalaureat continuă.

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2019 a început miercuri, 21 august, cu proba scrisă la Limba română. Spre deosebire de sesiunea de vară, sesiunea de toamnă Bacalaureat 2019 a început cu probele scrise, nu cu cele orale. Probele orale de la sesiunea de toamnă Bacalaureat 2019 au început pe 27 august, cu proba orală la Limba și literatura română – Proba A.

Probele orale la Limba română de la Bacalaureat toamnă 2019 continuă

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară în zilele de 27 august şi 28 august, fiind urmată de evaluarea competenţelor în limba maternă (proba B) în 29 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august şi 2 septembrie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată în zilele de 2 şi 3 septembrie.

Rezultatul obținut de elevii care susțin această probă nu se exprimă cu note (ca la probele scrise) și nici nu un calificativ de genul Admis/Respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Calendar BAC 2019 sesiunea de toamnă – probe orale

Proba orală 27 – 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D 2;

3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C.

Afișarea rezultatelor BAC 2019 – sesiunea de toamnă

3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00);

3 – 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor;

7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Elevă care scrie.
Bacalaureat toamnă 2019 proba orală la Limba română continuă.

Cum se calculează media la BAC 2019

Pentru a calcula media finală a examenului de bacalaureat, trebuie să faci o formulă foarte simplă. Mai exact: Media aritmetică – suma unui număr de variabile împărțit la numărul lor. Media aritmetică = (a+b)/2;

În cazul examenului de BAC se susțin trei probe scrise, astfel că vor exista trei note. Media de BAC se va calcula: (a+b+c)/3. Prin urmare, dacă un elev a obținut următoarele note la examenul național de bacalaureat: Limba Română – 8,5 Matematică – 8 Chimie 9,40 Media la BAC se calculează în felul următor. (8,5+8+9,40)/3= 8,63.

Ce se întâmplă dacă ai media 5,99 la BAC 2019

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

• susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

• susţinerea tuturor probele scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

• obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

O veste bună este că pentru toți cei care obțin media generală 5,99, aceasta se rotunjește la 6,00.