Se întâmplă în toate școlile din România, începând cu acest an școlar. Ce nu mai au voie să facă părinții

Se întâmplă în toate școlile din România, începând cu acest an școlar. Ce nu mai au voie să facă părinții
Părinți cu elevi, în drum spre școală

Apar reguli noi privind numărul absențelor care pot fi motivate de părinți. Potrivit regulamentului școlar, lipsa unui copil de la ore poate fi motivată atât prin scutire medicală, cât și prn scutire de la părinți. Iată ce presupun schimbările stabilite pentru acest an de către oficialii din Educație.

Noi reguli pentru motivarea absențelor școlare. Ce nu vor maiputea face părinții

Schimbările structurii anului școlar aduc cu sine alte modificări în ceea ce privește motivare absențelor școlare de către părinți. Dacă până acum existau două semestre, anul acesta anul școlar va fi organizat în cinci module, astfel că, pentru fiecare modul un părinte va putea motiva opt absențe ale copilului său, respectiv 40, pe tot parcursul anului școlar.

Această nouă regulă a fost stipulată în Regulamentul de funcționare și organizare a unităților de învățământ, intrat în vigoare pe 5 septembrie și se va aplica în cazul elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceu. Noua modificare se referă strict la absențele care vor fi motivate de părinți, diferite de cele eliberate de medicul specialist.

Chiar dacă și până acum, numărul de absențe motivate de părinți era tot de 40, mai nou, există o prevedere care schimbă „regulile jocului”, limitând numărul de absențe pe care un părinte le poate motiva la o materie. Astfel, absențele vor putea fi motivate „în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ”, se arată în Regulamentul de funcționare și organizare a unităților de învățământ.

La rândul lor, profesorii au obligația să noteze zilnic absențele înregistrate de elevi în rubricile aferente, pentru fiecare materie în parte. De asemenea, pentru a fi posibilă notarea absențelor, legea prevede ca învățătorul sau dirigintele să întocmească catalogul clasei încă din primele zile de la deschiderea noului an școlar.

Se pot motiva absențele făcute pentru întârzierea la ore?

Potrivit edupedu.ro, în noul an școlar 2022-2023, atât cataloagele profesorilor, cât și carnetele de elev vin într-un nou format, adaptat noii structuri școlare.

Motivarea absențelor se va face în continuare de către învățător sau diriginte prin metoda clasică de încercuire a absenței, în momentul în care este primit un document acceptat de lege, fie el din partea părintelui sau a medicului.

Cu privire la absențele primite de un elev pentru întârzierea la ore, acestea vor putea fi motivate de către profesorul respectiv la finalul orei, dacă întârzierea a fost făcută din motive obiective.

De asemenea, potrivit noului regulament școlar privind oraganizarea și funcționarea unităților de învățământ, dacă elevul are absențe nemotivate, învățătorul sau dirigintele are obligația să anunțe părintele, informarea fiind făcută în scris.

Foarte important de menționat este faptul că, absența unui elev trebuie să fie notată doar în cazul în care acesta nu este prezent în clasă, neputând fi însemnată ca mijloc de pedepsire a elevului.