Schimbarea pentru milioane de părinți din România. Primesc 1.500 de lei de la stat dacă fac asta acum

Schimbarea pentru milioane de părinți din România. Primesc 1.500 de lei de la stat dacă fac asta acum
Schimbare pentru milioane de parinti in Romania

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a anunțat că a fost realizat un proiect de urgență prin care stimulentul de inserție pentru părintele care se întoarce la muncă înainte de 6 luni va crește de la 650 de lei lunar la 1.500 de lei.

Schimbarea pentru milioane de părinți din România

Însă acesta nu se poate cumula cu indemnizația de creștere a copilului, fiind nevoie de o cerere pentru ca părintele să îl poată primi. În ce privește angajatorul, el trebuie anunțat cu o lună înainte. De menționat este că stimulentul de inserție este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 în ce privește concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, OUG care prevede ca persoanele care se întorc mai devreme la munca nu pot fi concediate pe perioada în care au această sumă.

Ce este stimulentul de inserție

Stimulentul de inserţie se acordă potrivit prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 în ce privete concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, pot să beneficieze de acest stimulent persoanele care întrunesc condițiile de acordare a indemnizației de creștere a copilului și realizează venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului și 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Acte necesare

1. Opis (original) (care se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției)
2. Cerere tip  pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi în original
3. Copie dupa actul de identitate al solicitantului
4. Copie după actul de identitate al celuilalt părinte
5. Copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență
6. Copie după certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere
7. Certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi
8.Copie după livretul de familie – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie
9. Adeverinţă tip eliberată de către actualul/fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii, în original

10. Copie după documentul cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator, după caz
11. Copie după documentul cu privire la reluarea activităţii
12. Declaraţia celuilalt părinte cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului
13. Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal
14. Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont, CNP titular, codul Iban.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI