Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri. Te scapă de probleme

Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri. Te scapă de probleme
Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri. Te scapă de orice probleme

Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri. Această rugăciune te scapă de orice probleme și este una dintre cele făcătoare de minuni. Indiferent dacă rugăciunea este de mulțumire sau de cererea ajutorului, rugăciunea aceasta face minuni dacă este rostită cu credință.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri

Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri. Orice creștin trebuie să știe că rugăciunea reprezintă dialogul dintre om și Dumnezeu. Dacă este rostită cu credință, această rugăciune este extrem de puternică și vă va ajuta enorm mereu.

Rugăciunea pe care vă vom prezenta mai jos este grabnic ajutătoare și trebuie spusă în fiecare zi de vineri. Cel care o va rosti va avea o viață mai bună și lungă.

De ce este atât de puternică această rugăciune?

„Te rog, Doamne, dă-mi răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim. Apără-mă de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi şi păcate. Ajută-mă, Doamne, la început de an, ca să nu mă lepăd de Tine în nici un fel. Păzeşte-mă de ceasul încercărilor de la Apocalipsă şi scrie numele meu în Cartea Vieţii Tale. Deschide, Doamne, urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică.

Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana şi vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău. Pentru noi, oile păşunii Tale, numai Tu eşti apărătorul cel puternic şi numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la faţa Ta. Ascultă, Doamne, ruga mea!

Adu-Ţi aminte Doamne şi de cei adormiţi din neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta.

Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi pe alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinţilor Îngeri, cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare şi pentru ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!”.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri. Te scapă de orice probleme
Rugăciunea pe care este bine să o rostești în fiecare zi de vineri. Te scapă de orice probleme

Rugăciunea pe care Arsenie Boca o rostea la final de săptămână

Arsenie Boca a fost unul dintre cei mai mari duhovnici ai secolului XX, din România. Preotul, mult apreciat de poporul român, i-a învățat pe credincioși să trăiască cu atenție și grijă, să fie atenți cum vorbesc, cum acționează și să nu uite niciodată să îl slujească pe Dumnezeu prin tot ceea ce fac.

Pentru Arsenie Boca, o importanță deosebită o aveau rugăciunile. Era felul în care comunica cu Dumnezeu sau cu fiul Său, Iisus Hristos. După trecerea sa la cele veșnice, poporul român a moștenit multe dintre rugăciunile pe care sfântul le rostea. Printre ele se numără una rostită în fiecare sâmbătă, prezentată mai jos.

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi, în toată ziua, să am grijă să mă lepăd de mine însumi, ca nu cumva, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată, păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii noastre. Uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem fără cercetare, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi desădiţi până la pământ.”