Rezultate Evaluarea Națională 2022 după contestații. Care sunt notele finale

Rezultate Evaluarea Națională 2022 după contestații. Care sunt notele finale
Cand se afiseaza rezultatele finale la Evaluarea Nationala 2022

Rezultate Evaluarea Națională 2022 după contestații. Primele note obținute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Națională au fost afișate joi, 23 iunie. Contestațiile au putut fi depuse atât fizic, cât şi online în zilele de 23 iunie, în intervalul 16:00 – 19:00, şi 24 iunie, între orele 8:00 şi 12:00, urmând ca rezultatele finale să fie afișate la sfârșitul lunii. Ce altceva mai trebuie să știi despre procedura de după examen. Amintim că nota de la Evaluarea Națională reprezintă 80% din media de admitere la liceu, restul de 20 de procente fiind punctajul obținut de fiecare elev în clasele V-VIII.

UPDATE, 30 iunie 2022, ora 10:00 – La contestații, 16 note au fost schimbate cu mai mult de două puncte la Limba Română, în urma contestațiilor. Procentul mediilor peste 5 a crescut față de cel inițial, până la 82,4%, a mai declarat ministrul Sorin Cîmpeanu astăzi. Au fost 21 de mii de contestații.

După contestații, ponderea elevilor cu medii peste 5 a crescut cu 0,1% față de evaluarea inițială. Ministrul a mai declarat că sunt cu aproape 28.000 de elevi cu medii peste 5 mai mult decât anul trecut. Mai sunt încă 16 medii de 10, ajungându-se la 237 de medii de 10. De asemenea, peste 74% dintre contestații s-au finalizat cu schimbări ale notelor de mai puțin de 50 de sutimi. Pentru diferențe între 0,5 puncte și un punct am aviut 15% dintre contestații.

Rezultate Evaluarea Națională 2022 după contestații. Ce trebuie să știi

Candidaţii care au depus/transmis contestaţiile prin mijloace electronice au completat, semnat şi depus/transmis tot prin mijloace electronice o declaraţie-tip în care s-a menţionat faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Membrii comisiilor din centrele de examen au avut obligativitatea de a informa elevii că nota iniţială poate fi alta după contestație, a transmis Ministerul Educaţiei.

Toți elevii trebuie să știe că nota obţinută după contestaţie este media definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de rezultatul acordat la evaluarea iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată, așa că a doua evaluare a foii de examen îți poate aduce o veste bună sau proastă. Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2022 vor fi afişate pe 30 iunie.

Cum se recorectează lucrările de examen

Potrivit metodologiei, fiecare contestație este reevaluată de doi profesori, care vor da o notă nouă. Verificarea se face „cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100. Astfel, se acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu. După corectarea lucrării, fiecare evaluator stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire, și o trece pe lucrare. Apoi nota obținută după reevaluare este comparată cu cea acordată în etapa inițială.

În cazurile în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de evaluare numește o a treia echipă, formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Nota dată de a treia comisie este finală și reprezintă media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori, fără rotunjire. Apoi  este trecută pe foia de examen de către președintele comisiei, în prezența corectorilor, fiind ulterior înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Formula de calcul pentru admiterea la liceu în 2022

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea la liceu se calculează ca medie ponderată între Media Generală la Evaluarea Naţională (care are o pondere de 80%) şi Media Generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%). Calculul mediei de admitere în clasa a IX-a se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde MA reprezintă media de admitere, ABS este media generală de absolvire a claselor V-VIII, iar EN înseamnă media generală obţinută la Evaluarea Naţională.

Câte note peste 5 s-au dat în 2022

Anul acesta, numărul notelor peste 5 obținute la Evaluarea Națională este la un maxim absolut, în raport cu ultimii 10 ani. Astfel, rata mediilor peste sau egale cu 5 este de 82,3% (122.166 de elevi), în creștere semnificativă față de 2021 (76,8% – 94.660 de candidați). La proba de Limba și Literatura Română, rata notelor peste sau egale cu 5 a fost de 85,9%, comparativ cu 84 % în 2021. La Matematică, 77,5% dintre elevi au obținut nota peste 5.

Primele rezultate la Evaluarea Națională 2022 au fost publicate cu anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Contestațiile s-au putut depune joi, 23 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00), și vineri, 24 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Pentru candidații minori, documentele au fost semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 iunie.