Primarii și viceprimarii vor beneficia de pensii speciale adăugate. Guvernul va aproba proiectul în următoarea ședință

Guvernul dorește să stabilească o nouă categorie de pensii speciale de care să beneficieze primarii și viceprimarii. Indemnizațiile speciale ar putea să fie aprobate de la următoarea ședință de Guvern.

Primarii și viceprimarii, beneficiarii unor pensii speciale

Guvernul dorește să introducă, prin Ordonanța de Urgență, o categorie nouă de beneficiari ai unor indemnizații speciale care ar putea fi aprobate încă de la viitoarea ședință de Guvern. Articolul cu numărul 210 din Ordonanța de Urgență care are în vizor Codul Administrativ dorește să introducă „indemnizaţii pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean şi vicepreşedinte al Consiliului judeţean.”

Documentul oficial menționează că primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene vor beneficia de indemnizație pentru limita de vârstă de la data la care este acordată dreptul la pensie, nu mai devreme de finele mandatului care este în derulare. Persoanele alese începând cu anul 1992 de către cetăţeni , prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect şi liber exprimat, care au exercitat funcţii de autoritate executivă, respectiv primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare redusă aşa cum sunt prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă”, se arată la alin (1) al art. 210.  În cele 11 alineate din documentul oficial pentru noua categorie a pensiilor speciale este prevăzut și faptul că se acordă în limita a un număr de 3 mandate, calculate caprodus al numărului de luni de mandat cu 0,40% din indemnizația brută lunară care este aflată în plată.

Pensii speciale pentru primari și viceprimari
Pensii speciale pentru primari și viceprimari

Nouă categorie de pensii speciale

(5) Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat complet de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene.
(6) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat după suspendare.
(7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.
(8) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI