Ministerul Muncii, anunț oficial în plină criză de coronavirus. Ce recomandă pentru angajații români

Ministerul Muncii, anunț oficial în plină criză de coronavirus. Ce recomandă pentru angajații români
Recomandările Ministerului MUncii pentru munca de la distanță

Ministerul Muncii și Protecției Sociale recomandă aplicarea unor serii de măsuri  în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus. Cea mai importantă dintre acestea este flexibilizarea condițiilor de muncă, acolo unde se poate.

Angajatorul are dreptul să te controleze în timpul programului

Potrivit unui comunicat emis de MMPS, în contextul suspendării cursurilor școlare în unitățile de învățământ, prezența unui părinte este imperioasă pentru supravegherea copiilor, astfel că se impune regândirea temporară a modalității de lucru. Recomandările ministerului sunt ca, acolo unde se poate, să se muncească de acasă, în condiții individualizate, discutate și stabilite între angajat și angajator.

Potrivit ministerului, în această perioadă e necesară stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul salariatului, în conformitate cu Codul Muncii. Angajatorul va avea dreptul să se asigure de faptul că salariatul lucrează de la domiciliu, va trebui să se asigure de perioada în care se aplică această măsură, de programul în cadrul căruia are dreptul să controleze activitatea salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului.

Angajatorul are dreptul să te controleze în timpul programului
Angajatorul are dreptul să te controleze în timpul programului

Angajatorul să-i dea angajatului materia primă necesară pentru a lucra acasă

Dacă tipul de muncă nu poate susține lucrul de acasă, angajatorul va trebui să-i asigure salariatului transporotul la și de la locul de muncă. Acolo unde va fi cazul, angajatorul îi va asigura angajatului materia primă și materialele necesare pentru activitate.

De asemenea, ministerul recomandă ca desfășurarea activității de telemuncă să se facă în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuției specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o are salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Actul va trebui să precizeze în mod expres faptul că salariatul lucrează în regim de telemuncă, perioada în care se face aceasta, locul/ locurile desfășurării telemuncii, programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului, orele de muncă, responsabilitățile acestuia.

Limitarea contactului cu ceilalți e esențial în această perioadă
Limitarea contactului fizic cu ceilalți e esențial în această perioadă

Dacă ești angajat la stat

Personalul din instituțiile publice e supus prevederilor Codului Muncii. În cazul în care se instituie carantină, contractul individual de muncă se suspendă de drept.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale solicită atât angajatorilor, cât și angajaților să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește stabilirea de programe individualizate de muncă. MMPS analizează posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, în situația în care lucrurile vor degenera.

Printre recomandările ministerului se numără și găsirea unor soluții de comunicare care să restricționeze la minimum contactul uman direct: organizarea de teleconferințe, acordarea echipamentului de protecție, elaborarea unui plan de măsuri întocmit cu medicul de medicina muncii.

Ministerul cere păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru față de celelalte persoane din orice incintă s-ar afla.