Legea moștenirii 2021. Cine primește averea în familie și ce cote se cuvin rudelor

Legea moștenirii 2021 stabilește reglementările pentru un moștenitor

Nu de puține ori, în cazul decesului unui membru al familiei, au apărut litigii pe marginea moștenirii. Legea moștenirii 2021 vine și reglementează anumite aspecte, tocmai în ideea de a nu exista litigii sau neînțelegeri. Este bine de știut ce propune Legea moștenirii 2021, și ce trebuie făcut într-o astfel de situație.

Legea moștenirii 2021 stabilește reglementările legale pentru un moștenitor

Nu de puține ori, în cazul decesului unui membru al familiei, averea lăsată de defunct ajunge subiect de litigii, din necunoașterea legislației în vigoare. Legea moștenirii 2021 vine și reglementează cine, ce, cât și cum se poate intra în posesia unei moșteniri. Ca și definiție ”!Moștenirea (succesiunea) este cea care asigură transmiterea bunurilor unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viață.”

Regulile de instaurare și certificare a unei moșteniri și a unui moștenitor se regăsesc în Codul Civil. Conform Codului Civil există anumite condiții în care cineva poate deveni moștenitorul unei persoane decedate. Dar există și anumite excepții, după cum urmează:

”sunt nedemne de drept (ceea ce înseamnă că această calitate poate fi constatată oricând, la cererea celui interesat sau din oficiu, de către instanța de judecată/notarul public, pe baza hotărârii judecătorești din care rezultă nedemnitatea):

  • persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea;
  • persoana condamnată penal pentru săvârşirea a unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe un alt succesibil moștenitor.”

Legea clarifică ce înseamnă moștenirea legală

Conform reglementărilor din Dreptul român, moștenirea legală este acea formă de moștenire ce dă drepturi egale rudelor de gradul întâi, dar și a altor rude, ale persoanei decedate și care are lăsată în urma sa o moștenire.

Astfel, primii beneficiari, spune Legea moștenirii 2021, sunt soțul, soția și copii, urmați ca prioritate, de alte rude. Membrii familiei directe, și anume soțul, soția, după caz, și copii, sunt rudele de gradul întâi.

”Moștenitorii legali sunt soțul supraviețuitor, descendenții (copiii defunctului, copiii copiilor acestora și așa mai departe, fără limitare cu privire la gradul de rudenie), ascendenții (părinții, bunicii și asa mai departe) și colateralii până la gradul al patrulea inclusiv.”, spune corpul legii.

Prevederile legale în cazul soțului sau soției, ca urmaș

Așa cum spuneam anterior, soțul sau soția, depinde de caz, este considerat rudă de gradul întăi, și astfel beneficiază de o parte importantă din moștenire, urmat de copii, care fac parte din aceeași categorie.

Conform legii „Soţul supravieţuitor este chemat la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali.”. Există și excepții. Soțul supraviețuitor poate moșteni întreaga avere în anumite condiții. Conform celor spunse în Legea moștenirii 2021, toată averea îi revine, dacă nu există în linia de succesiune urmași direcți sau alte rude. În primul caz, reglementările spun că:

  • un sfert din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului (copiii);
  • o treime din moştenire, dacă vine în concurs atât cu ascendenţi privilegiaţi (unul sau ambii părinți), cât şi cu colaterali privilegiaţi ai defunctului (frați, surori sau copiii lor);
  • o jumătate din moştenire, dacă vine în concurs fie numai cu ascendenţi privilegiaţi, fie numai cu colaterali privilegiaţi ai defunctului;
  • trei sferturi din moştenire, dacă vine în concurs fie cu ascendenţi ordinari (bunici), fie cu colaterali ordinari ai defunctului.

Mai multe detalii găsiți aici.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI