Klaus Iohannis a semnat! Legea a intrat în vigoare: e scandal în România

Klaus Iohannis a semnat! Legea a intrat în vigoare: e scandal în România

Klaus Iohannis, președintele României, a promulgat legea care interzice în școli prozelitismul religios și răspândirea teoriei sau opiniei identității de gen.

Klaus Iohannis a semnat legea. A intrat în vigoare și va fi scandal în România

Președintele României a promulgat, miercuri, 14 iulie 2020, legea care modifică și completează Legea educației naționale, în sensul interzicerii în școli a unor activități, cum ar fi prozelitismul religios și cele în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen.

În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în unităţile care oferă educaţie extraşcolară, sunt interzise: activităţile care încalcă normele de moralitate; activităţile care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; activităţile de natură politica; prozelitismul religios; activităţile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identităţii de gen, înţeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic şi că cele două nu sunt întotdeauna aceleaşi; activităţile care contravin principiilor prevăzute la art.3”, prevede legea.

A fost promulgată legea care legea care interzice în școli prozelitismul religios și răspândirea teoriei sau opiniei identității de gen
A fost promulgată legea care legea care interzice în școli prozelitismul religios și răspândirea teoriei sau opiniei identității de gen

Ce principii guvernează învățământul în România

Potrivit articolului 3 al Legii educaţiei naţionale principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, cât şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România:

principiul echităţii, principiul calităţii, principiul relevanţei, principiul eficienţei, principiul descentralizării, principiul răspunderii publice, principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului intercultural, principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român, principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, principiul asigurării egalităţii de şanse, principiul autonomiei universitare, principiul libertăţii academice, principiul transparenţei,

Principiul libertății de gândire

principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice, principiul incluziunii sociale, principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia, principiul participării şi responsabilităţii părinţilor, principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor sportive, principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut, principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare, principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ”.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI