Încă o modificare la Legea Pensiilor. Cine sunt românii care ar putea beneficia de o nouă pensie

Încă o modificare la Legea Pensiilor. Cine sunt românii care ar putea beneficia de o nouă pensie
Încă o modificare la Legea Pensiilor

Legea Pensiilor, încă o modificare. Reglementarea acestui tip de venit lunar a ajuns în Senat. Cine sunt românii care ar putea beneficia de o nouă pensie?

Încă o modificare la Legea Pensiilor. Apare o nouă pensie. Cine sunt românii care beneficiază de ea?

Legea Pensiilor, modificări peste modificări. Apare o nouă pensie în România. Reglementarea acestui tip de pensie a ajuns în Senat. Mai exact, este vorba despre proiectul de lege privind pensiile ocupaționale, dezbătut în Senat, ce are în vedere directiva europeană (2016/2341) care privește activitatea de supraveghere a instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale. Mai clar, noul sistem reprezintă un pilon de pensii impus prin reguli stricte de supraveghere, iar beneficiile vor fi acordate de către angajatori, în baza economiilor făcute de angajați.

Scop

Țelul proiectului de lege este ca viitorii pensionari să ”strângă la saltea” mai mult atunci când sunt în câmpul muncii, pentru acordarea ulterioară a unui nivel suplimentar de securitate. Ai aici mai multe detalii despre reglementarea acestui tip de pensie.

Încă o modificare la Legea Pensiilor. Cine sunt românii care ar putea beneficia de o nouă pensie

Constituirea unui fond de pensii ocupaționale aparține unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Schema de pensii este hotărâtă de fiecare angajator care vrea și arre capacitatea financiară să ofere angajațiilor săi asemenea beneficii.

Art.1.- (1)Prezenta lege stabileşte:
a) principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi a fondurilor de pensii
ocupaţionale;
b) principiile organizării şi funcţionării administratorilor fondurilor de pensii
ocupaţionale, precum şi coordonarea activitatii altor entitati implicate în acest
domeniu;
c) reglementarea si supravegherea prudentiala a sistemului pensiilor ocupationale.
(2) Dreptul de a propune o schema de pensii ocupationale apartine
angajatorului singur sau prin asociere cu alti angajatori cu consultarea
reprezentantilor salariatilor.
(3) Angajatorii, agenti economici care înregistreaza obligaţii bugetare neachitate la
scadenta la sfârsitul anului fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de
stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate si fondurile sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale nu pot contribui la scheme de pensii
ocupationale.
(4) Schemele de pensii ocupationale sunt furnizate de administratori cu consultarea
angajaţilor şi sunt furnizate de către administratori, pe baza unui prospect.
(5) Administratorii colecteaza contributii, investesc resursele financiare ale fondului de pensii ocupaționale și plătesc pensii ocupaionale.