DOCUMENT Ce restricții sunt, de fapt, în starea de alertă. Regulile care trebuie respectate de toți românii

DOCUMENT Ce restricții sunt, de fapt, în starea de alertă. Regulile care trebuie respectate de toți românii

De astăzi, conform declarațiilor premierului Orban, ar trebui să intrăm oficial în Starea de Alertă maximă, așa cum a denumit-o. Conform acestuia Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se instaurează noua stare, dar va trebui votată în Parlamentul României, semnată de președinte și publicată în Monitorul Oficial.

DOCUMENT Ce restricții sunt, de fapt, în starea de alertă

Premierul Ludovic Orban a anunțat publicarea noului proiectul de hotărâre care va reglement noiler estricțiile impuse pe durata stării de alertă. Conform proiectului, regăsim și noile obligații și restricții. Printre acestea se numără impunerea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și obligatoriu la locul de muncă.

Regulile care trebuie respectate de toți românii

Ca și în Ordonanțele Militare de până acum, se regăsește restricția de a nu umbla mai mult de trei persoane pe stradă în interiorul localităților . În cadrul noului proiect se specifică faptul că acei cetățeni români care vin din străinătate și nu au semne de infectare cu coronavirus trebuie să intre în carantină sau izolare la domiciliu. Conform noului proiect se instaurează pe tot teritoriul României Starea de alertă.

DOCUMENT Ce restricții sunt, de fapt, în starea de alertă. Regulile care trebuie respectate de toți românii
DOCUMENT Ce restricții sunt, de fapt, în starea de alertă. Regulile care trebuie respectate de toți românii

”Art. 1 – (1) Începând cu data de 18.05.2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 de zile.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.
(3) Actele emise în temeiul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.24/2020 rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, în ceea ce privește măsurile propuse, până la adoptarea actelor în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art.2 – În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de
3 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
2. Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu
următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau
eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber,
respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități
2 / 6
recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a
vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de
companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale.
3. La solicitarea personalului instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării
interdicției prevăzute la pct. 2, pentru justificarea deplasării în afara localității persoanele prezintă
legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere
cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.
4. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a
cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002
privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele
excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic
European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document
echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de
autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau
un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre
medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat
în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar
sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.”, se specifică în noul proiect de hotărâre.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI