Cum pot circula gratuit elevii. Actele necesare pentru decontarea transportului public

Cum pot circula gratuit elevii. Actele necesare pentru decontarea transportului public
Cum pot circula gratuit elevii. Actele necesare pentru decontarea transportului public. Sursa foto: antena3.ro

Pentru a se deplasa gratis pe mijloacele de transport în comun, elevii pot cere legitimațiile de călătorie de la operatorii de transport, doar în baza carnetului vizat pentru anul școlar în curs. Elevii care merg să învețe în altă localitate trebuie să solicite de la școală o adeverință în baza căreia să poată dovedi traseul parcurs, arată o hotărâre de Guvern, publicată marți în Monitorul Oficial.

Cum circulă gratuit elevii. Ce acte sunt necesare decontarea transportului

Elevii care merg la școală în localitatea în care au domiciliul pot deconta cheltuielile în baza carnetului de elev vizat corespunzător pentru anul școlar în curs, scrie avocatnet.ro. Pe de altă parte, elevii care se deplasează în altă localitate pentru a studia trebuie să depună o cerere la școală. În baza acesteia se va elibera o adeverință pe care să o prezinte operatorului de transport, în vederea eliberării legitimației sau documetelor de călătorie. Cererile se depune la școală în fiecare semestru an anului școlar.

Dea asemenea, adeverința atestă faptul că elevul respectiv este înscris la școala care i-a eliberat adeverința și că are dreptul la transport gratuit pe traseul dintre localitatea de domiciliu și școală, nu și în vacanțe.

Cum pot circula gratuit elevii. Actele necesare pentru decontarea transportului public
Cum pot circula gratuit elevii. Actele necesare pentru decontarea transportului public. Sursa foto: revista22.ro

Documentele vor trebui despuse la școală

În baza adeverinței, operatorul de transport eliberează documentele de călătorie necesare. După obținerea acestor documente, elevul sau părintele va depune copiile acestora la instituția de învățământ.

Elevii care fac naveta la școală din altă localitate și vor decontarea transportului, acesta va fi validat de școală, în funcție de prezența la cursuri a elevilor beneficiari. Decontarea transportului intern feroviar și cu metroul pentru elevi se decontează integral, în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului. Pentru elevii de la clasele pregătitoare, legitimațiile de călătorie vor fi eliberate în baza adeverinței doveditoare, precum și a certificatului de naștere.

Studenții suportă 50% din transportul cu metroul

Studenții pot circula gratuit cu trenul, însă pentru a se deplasa cu metroul trebuie să suporte 50% din cheltuieli.

Plățile sau decontările aflate în curs de efectuare la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data la care au fost începute.