Concediu și indemnizație de creștere a copilului în 2019. Au fost aduse modificări importante

Concediu și indemnizație de creștere a copilului în 2019. Au fost aduse modificări importante

Concediu și indemnizație de creștere a copilului în 2019. Au fost aduse câteva modificări a legii care dă dreptul părinților să-și ia liber de la serviciu o perioadă de timp și o indemnizație pentru a-și crește copilul sau copiii.

Cum beneficiezi de concediu și indemnizație de creștere a copilului

Beneficiază de concediu și indemnizație de creștere a copilului roți părinții firești, părinții adoptivi, persoanele cărora li s-au încredințat copii, tutorii legali și persoanele care au copii în plasament, dar nu și asistenții maternali profesioniști.

De asemenea, părinții sau persoanele care au în grijă copii mai trebuie să îndeplinească unele condiții, pentru a beneficia de acel concediu și de ajutor de la stat:

  • să locuiască împreună cu copilul sau copiii pentru care cer indemnizația;
  • să aibă reședința sau domiciliul stabil în România;
  • să fi realizat venituri impozitate cu 24 de luni în urma nașterii copilului/copiilor sau luării lui/lor în plasament;
  • de asemenea, nu trebuie să fi beneficiat anterior de indemnizație de șomaj, pentru asigurări de sănătate sau pensie de invaliditate etc.

Concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap

Dacă este vorba de copii cu handicap pentru care se cer aceste drepturi, concediul și indemnizația se acordă în primii trei ani de la nașterea copilului sau de la data la care au fost dați în plasament, după caz. Pentru copiii fără handicap, perioada este de doi ani.

Totuși, în anumite condiții, concediul și banii pentru îngrijirea copilului se pot prelungi până la îndeplinirea de către acesta a vârstei de șapte ani, dacă părinții o cer.

Aceeași regulă se aplică și în cazul părinților care au copil sau copii fără handicap.

Care este valoarea indemnizației de creștere a copilului

Valoarea ajutorul de la stat pornește de la 1.250 de lei și poate crește până la 8.500 de lei pe lună.

Indemnizația minimă se plătește pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină multiplă, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.

Părinții sau persoanele cu alt statut, dar care au în grijă copii și nu au niciun venit beneficiază de un sprijin lunar în valoare de 45 % din indemnizația minimă pentru creșterea copilului până când copilul împlinește vârsta de 3 ani și de 35 % din indemnizația minimă pentru creșterea copilului cu vârsta între 3 și 7 ani.

Ce modificări au fost aduse legii care îți dă dreptul la concediu și ajutor financiar să-ți crești copilul

Din 6 mai 2019, în cazul în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii are dreptul la concediu și indemnizație într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului anterior.

De asemenea, are dreptul la indemnizație mai mare dacă din calculul celei curente reiese o valoare mai mică față de cea precedentă.

Totodată, s-a mărit plafonul pentru veniturile ce pot fi obținute prin derularea unei activități în perioada de concediu de la trei la cinci indemnizații minime, adică maxim 6.250 lei.

Totodată, angajatorul n-are dreptul să concedieze cel de-al doilea părinte aflat în concediu pentru creșterea copilului de cel puțin o lună din perioada de concediu.

Și părinții în cauză au obligația să-și anunțe angajatorii cu cel puțin 30 de zile înainte de a-și reîncepe activitatea în muncă. Angajatorii n-au voie să le îngrădească acest drept.