Compensare la benzină şi motorină de la Ministerul Finanţelor. Ce români vor beneficia de ea

Compensare la benzină şi motorină de la Ministerul Finanţelor. Ce români vor beneficia de ea
Efectele crizei economice pune presiune pe prețurile la carburanți în Europa în 2022

Efectele crizei economice și a celei din Ucraina s-a resimțit și în prețurile la carburanți. Deși autoritățile încercau să liniștească populația, din păcate realitatea ne-a demonstrat că nu au putut fi stopate creșterile de prețuri la combustibili. În urma unor discuții, la nivel de guvern, Ministerul de Finanțe a publicat astăzi „o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale”.

Efectele crizei economice pune presiune pe prețurile la carburanți în Europa în 2022

Costurile ridicate ale energiei sunt principalul factor care determină inflația în Europa. Prețurile au crescut cu 44,7% luna trecută, față de 32% în februarie, potrivit Eurostat.

Prețurile la petrol și gaze au crescut deja din cauza cererii tot mai mari din partea economiilor care se redresează din pandemie. Odată cu declanșarea invaziei în Ucraina, efectele s-au resimțit și la prețurile carburanților, având în vedere că majoritatea statelor din blocul european depind de importul de materie primă din Rusia.

Situația rămâne extrem de fluidă și perspectivele sunt supuse unei incertitudini extraordinare. Consecințele economice sunt deja foarte grave. Prețurile energiei și ale materiilor prime, inclusiv ale grâului și ale altor cereale, au crescut brusc.

Creșterea s-a adăugat la presiunile inflaționiste cauzate de întreruperile lanțului de aprovizionare și de revenirea pandemiei. Șocurile prețurilor vor avea un impact la nivel mondial, în special asupra gospodăriilor sărace pentru care alimentele și combustibilii reprezintă o proporție mai mare din cheltuieli, spun reprezentanții IMF.

În cazul în care conflictul se va intensifica, daunele economice vor fi cu atât mai devastatoare. Sancțiunile impuse Rusiei vor avea, de asemenea, un impact substanțial asupra economiei mondiale și a piețelor financiare, cu repercusiuni semnificative asupra altor țări.

În multe țări, criza creează un șoc negativ atât pentru inflație, cât și pentru activitate. Totul pe fondul unor presiuni deja ridicate asupra prețurilor. Autoritățile monetare vor trebui să monitorizeze cu atenție transmiterea creșterii prețurilor internaționale către inflația internă, pentru a calibra răspunsurile adecvate.

Ministerul de Finanțe propune compensații la combustibili pentru transportatori

Efectele actualei crize se resimt și pe piața românească. Prețurile la alimente a crescut progresiv, de la o zi la alta, la fel și în cazul combustibililor. Recente, prețul la motorină a ajuns cu cel puțin 1,50 lei mai sus față de cel al benzinei.

Cu toate astea ambele prețuri, la cei doi combustibili a crescut în utlima vreme. Odată cu scupirea acestorea, automat, și restul prețurilor se modifică, existând un lanț direct între prețurile la combustibili și cele ale produselor comercializate.

Așa se face că, după mai multe discuții, Ministerul Finanțelor a publicat astăzi o propunere de compensare. După cum scrie în comunicat, este vorba de „o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale”.

„Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de hotărâre de guvern, o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale. Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere, echivalent în lei. Termenul limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022.

Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport public local.

Deciziile de compensare se emit până la 31.12.2022, iar plata efectivă a ajutorului de stat se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 300 de milioane de lei pentru un număr estimat de 3000 de operatori economici.”, anunță Ministerul Finanțelor astăzi.

Categoriile de transportatori eligibili la compensările propuse de minister

În comunicatul publicat astăzi, Ministerul de Finanțe face și precizarea categoriilor eligibile pentru a beneficia de compensările propuse, după cum urmează::

„a) sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
b) dețin cel puțin un vehicul eligibil;
c) operatorii economici stabiliți în România trebuie să nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau să nu se afle în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului și să nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local;
d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;
e) alimentează vehiculele eligibile dupã cum urmează: de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute;
f) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;
g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
h) operatorii licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu și dețin o licență comunitară, pentru transportul rutier de mărfuri contra cost și pentru transportul de persoane.

Se poate solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, în baza unei cereri de compensare, depusă la Autoritatea Rutieră Română, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat. În categoria cheltuielilor eligibile se încadrează facturile emise cu 30 de zile lucrătoare înaintea publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.”, se mai arată în comunicatul MF.

Ministerul de Finanțe anunță încheierea unor protocoale la nivel minsterial

În cadrul aceluiași proiect, se mai precizează crearea unor protocoale interministeriale cu ARR, Ministerul Transporturilor și alte structuri ale guvernului pentru a putea susține proiectul.

„Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, vor încheia un protocol de colaborare pentru transmiterea informațiilor referitoare la operatorii economici, necesare pentru evaluarea cererii.

Schema de ajutor de stat a fost elaborată în baza punctului 2.1. Ajutoare limitate, Capitolul 2 – Măsuri temporare de ajutor de stat din Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) şi se notifică la Comisia Europeană în vederea autorizării.”, se concluzionează în comunicatul de astăzi al Ministerului de Finanțe.