Ce se întâmplă cu schimbarea furnizorilor de gaze şi energie electrică. ANRE a făcut marele anunț

Ce se întâmplă cu schimbarea furnizorilor de gaze şi energie electrică. ANRE a făcut marele anunț
Ce se intampla cu schimbarea furnizorilor de gaze si energie electrica

Din vara anului 2022, ANRE simplifică procesul de schimbare a furnizorilor de gaze și energie electrică, spunând că în 2026 procesul se va finaliza în 24 de ore.

Ce se întâmplă cu schimbarea furnizorilor de gaze şi energie electrică

În programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, ANRE implementează proiectul cofinanțat din fonduri nerambuursabile ce are titlul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica si de gaze naturale” cod SIPOCA/SMIS 705/129990.

În cadrul acestui proiect activitatea principală este activitatea de achiziţie a serviciilor servicii de dezvoltare si implementare platforma IT – software, hardware si training – care sunt necesare pentru dezvoltarea şi implementarea platformei online de optimizare a proceselor operaţionale din piaţa de energie generate de schimbarea furnizorului.

Luând în considerare faptul că proiectul ANRE este un proiect ce are o componentă specifică tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, fiind finanţată din fonduri europene, specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic înainte de se demara procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Astfel, ANRE anunţă că în data de 19.04.2021 Comitetul Tehnico Economic din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României a avizat pozitiv specificaţiile tehnice aferente documentaţiei de achiziţie.

Obiectivul general al acestui proiect este adoptarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toţi consumatorii care sunt implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale prin implementarea unei soluţii informatice intuitive şi inovative care să contribuie la dezvoltarea unei pieţe de energie dinamice şi competitive.

Ce obiective specifice are proiectul

  • Simplificarea şi sistematizarea fondului activ al legislaţiei din domeniul de activitate al ANRE pentru asigurărea aderării tuturor participanţilor din piaţă la platforma integrată dezvoltată prin proiect prin elaborarea şi adoptarea unui act normativ în domeniul energiei, în domeniul specific al schimbării furnizorului;
  • Optimizarea proceselor operaţionale din piaţa de energie generate de solicitările de schimbare a furnizorului prin dezvoltarea şi implementarea unei platforme online.
  • Îmbunătăţirea nivelului de pregătire prin acumularea de cunoştinţe şi abilităţi pentru 40 de persoane, personal din cadrul A.N.R.E. prin participarea la activităţi de formare. Acest proiect se referă la realizarea şi implementarea la nivel naţional a unei platforme online care optimiezează procesele operaţionale din piaţa de energie generate de solicitările de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale prin gestionarea fluxului de informaţii în mod complet automatizat.
  • Platforma informatică integrată o să folosească o bază de date unică la nivel naţional aferentă pentru cca. 13 milioane de clienţi casnici şi noncasnici din care aprox. 9 mil. de consumatori de energie electrică şi aprox. 4 mil. de consumatori de gaze naturale, fiind un sistem unic accesibil online pentru toţi participanţii la piaţă implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului (operatorii de distribuţie, furnizorii şi clienţii finali care intenţionează să schimbe furnizorul).
  • După optimizărea proceselor operaţionale clientul final o să aibă acces, în timp real, la detaliile în ce privește statusul procesului de schimbare a furnizorului în urma solicitării efectuate de către acesta. La ora actuală, conform reglementărilor în vigoare, procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale durează maximum 21 zile de la data notificării intenţiei de schimbare a furnizorului de către clientul final.
  • Prin implementarea acestui proiect se vor putea pune în aplicare reglementările europene ce prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 h, dar şi realizarea interoperabilităţii datelor referitoare la schimbarea furnizorului din punct de vedere al formatului.
  • De precizat este că valoarea totală a proiectului este de 19.923.503,70 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile 19.525.033,62 lei şi cheltuieli contribuţie proprie 398.470,08 lei. Amintim că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, adică 02 iulie 2020 – 30 iunie 2022.