Ce înseamnă profil real sau uman. Ce meserii poți practica în funcție de specializarea aleasă

Ce înseamnă profil real sau uman. Ce meserii poți practica în funcție de specializarea aleasă
Profil uman sau real. Ce înseamnă și ce să alegi

Profil real sau uman? Aceasta este întrebarea elevilor și părinților care completează în perioada 4-11 iulie 2022 fișele pentru admiterea la liceu 2022. Primul pas este identificarea filierei, a profilului și a specializării dorite. Iată care sunt diferențele dintre specializări. Iată ce înseamnă profil real sau uman, de fapt.

Ce înseamnă profil real sau uman. Ce scrie în Broșura de Admitere 2022

Elevii se confruntă cu o mare dilemă atunci când trebuie să aleagă dintre un profil uman și cel real. Înscrierea la liceu, în clasa a IX-a, la liceele de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere, iar elevii vor fi repartizați computerizat pe 14 iulie 2022.

Elevilor le este prezentat liceul cu toate filierele sale, în Broșura de Admitere 2022, cu explicații despre ce înseamnă fiecare specializare de liceu și despre ce meserie ar putea alege un elev care urmează o astfel de specializare.

În primul rând, este bine de știut că învățământul liceal din România cuprinde trei mari tipuri de licee, numite filiere. Acestea sunt: filiera teoretică, filiera tehnologică și cea vocațională. Fiecare filieră este formată din mai multe profiluri care includ o varietate de specializări sau categorii de clasă.

În cadrul filierei teoretice există două profiluri:

  • real – cu clase de matematică – informatică și științe ale naturii
  • uman – cu clase de filologie și științele sociale

La terminarea studiilor, absolvenții claselor din cadrul filierei teoretice nu obțin o calificare profesională care să le permită să se angajeze. Dimpotrivă, scopul urmării cursurilor la această filieră fiind obținerea dreptului de a-şi continua studiile.

Aici vorbim despre învățământul superior, pentru cei care au absolvit examenul de bacalaureat sau chiar și în școli postliceale, conform Inspectoratului Școlar Județean.

Prezentarea filialelor și profilurilor este foarte importantă pentru candidați, mai ales pentru cei care vor să urmeze cursurile unui anumit liceu și pun pe fișa de înscriere toate specializările acestuia. În cazul în care ei nu cunoscut exact profilurile, pot ajunge la o specializare pe care nu o știu.

Ce meserii poți practica în funcție de specializarea de la liceu

  • Filiera teoretică, Profil: Uman, Specializarea: Filologie

Aici, accentul se pune pe aria curriculară „Limbă și comunicare”, cu disciplinele limba latină, limba și literatura română și două limbi moderne. În principal, elevii își formează competențe privind: analiza, traducerea, comunicarea, elaborarea şi interpretarea informaţiei.

La acest profil vor opta elevii care au talent literar, abilități lingvistice sau dorința de a învăța limbi străine. După terminarea studiilor, pot alege meserii precum: ibliotecar, jurnalist, ghid, translator, secretară, cercetător în lingvistică, critic literar, lucrător în publicitate, servicii sociale, resurse umane, domeniile educaţional, artistic, religios.

  • Filiera teoretică, Profil: Uman, Specializarea: Științe Sociale

Această specializare valorifică în mod special aria curriculară „Om și societate”. Cuprinde discipline precum: logică, psihologie, istorie, geografie, economie sau filosofie.

Spre acest profil se pot orienta cei care vor să lucreze în domeniul social și preferă activități ce presupun pregătirea, dezvoltarea, informarea, politologie, educaţie, muzeografie, arheologie, drept, administraţie publică, asistenţă socială, sociologie, psihologie.

  • Filiera teoretică, Profil: Real, Specializarea: Matematică – Informatică

În cadrul acestui profil vorbim despre discipline ca matematica, fizica, chimia sau biologia. În cursul liceului, elevii își dezvoltă competențe referitoare la aplicarea informaticii în viața socială, analize de date, aplicarea algoritmilor de calcul sau procesarea de date.

O astfel de specializarea poate fi valorificată în meserii în domeniul economic precum: economic, statistic, bancar, telecomunicaţii, apărare, cercetare, educativ, import-export și multe altele.

  • Filiera teoretică, Profil: Real, Specializarea: Științe ale naturii

Accentul la această specializare se pune pe științele naturii, adică următoarele discipline: chimie, fizică și biologie. Odată ce elevii au terminat cursurile acestei specializare, pot alege să lucreze în domenii precum: sanitar, alimentar, ecologic, cercetări şi aplicaţii genetice.