Calendar ortodox 29 iunie. Cine au fost, de fapt, sfinții Petru și Pavel

Calendar ortodox 29 iunie. Cine au fost, de fapt, sfinții Petru și Pavel
Cine au fost Sfinții Petru și Pavel

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește în fiecare an pe data de 29 iunie pe sfinții Petru și Pavel. Cei doi apostoli sunt sărbătoriți împreună deoarece au murit în aceeași zi, pe vremea împăratului Nero. Iată cine au fost sfinții Petru și Pavel.

Cine au fost sfinții Petru și Pavel, sărbătoriți pe 29 iunie

Sfântul Petru este cel care a vestit Evanghelia din Țara Sfântă și până la Roma. A murit în anul 67 după Hristos prin răstignire. Ca să se deosebească de cum a fost răstignit Iisus Hristos, acesta a cerut să fie răstignit cu capul în jos.

Tot propovăduitor al Evangheliei a fost și Sfântul Pavel. El a vus veste Evangheliei în mai multe locuri, precum: Iudeea, Antiohia, Efes, Cipru, Listra, Iconiu, Derbe, Galatia, Pont, Troa, Macedonia, Ahaia, Roma. A călătorit în insulele Creta și Malta, ajungând până în peninsula Iberică. A murit prin decapitare, în timpul împăratului Nero. Este martirizat împreună cu sfântul Petru. Moaștele celor doi se află la un loc.

Sfinții Petru și Pavel – rugăciune

Iată ce rugăciune putem rosti către Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în ziua sărbătoririi cestora, potrivit b1.ro:

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi. Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine.

Sfinte Petre şi Sfinte Pavele

Amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru. La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin.

A cumpărat statuia din aur al lui Buddha. Acasă, a scăpat-o, s-a crăpat şi… surpriză. Era înăuntru de 1000 ani. Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slava cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru ca ele să vadă lumina Evangheliei şi să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului. Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin.

Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru ca toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică. Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin”.