Bacalaureat 2019 toamnă. Ce subiecte au picat la chimie. Vezi PDF

Bacalaureat 2019 toamnă. Ce subiecte au picat la chimie. Vezi PDF
Subiecte Bacalaureat toamnă 2019 Chimie.

Nu mai puțin de 43.000 de absolvenți de clasa a XII-a susțin examenele din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2019. Absolvenții clasei a 12-a dau astăzi, luni, 26 august 2019, ultima probă a bacalaureatului 2019, cea la alegere a profilului. Aceasta este, de altfel, ultima probă scrisă a celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului 2019. Elevii au avut de ales din mai multe materii, printre care și chimia. Subiectele la această materie au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare și se stabilesc, desigur, ținându-se cont de câteva criterii. Ce subiecte au picat la chimie în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2019.

Subiecte la chimie Bacalaureat toamnă 2019

Modelele de subiecte la Chimie pentru bacalaureat 2019, sesiunea de toamnă sunt aceleași din sesiunea de vară și se pot consulta pe site-ul subiecte.edu.ro.

Fiecare viitor student care susține examenul de Bacalaureat la chimie are șansa să opteze pentru programa de Chimie Anorganică și Generală, fie pentru programa de Chimie Organică.

Programa de Chimie Organică:

 • Structura şi compoziţia substanţelor organice
 • Clasificarea compuşilor organici
 • Tipuri de reacții chimice în chimia organică
 • Alcani
 • Alchene
 • Alchine
 • Cauciucul natural și sintetic. Mase plastice
 • Arene
 • Benzine
 • Alcooli
 • Acizi carboxilici
 • Grăsimi. Agenți tensioactivi
 • Aminoacizi. Proteine
 • Zaharide
 • Calcule chimice Utilizări ale substanţelor studiate

Programa de Chimie Anorganică și Generală:

 • Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice
 • Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule
 • Starea gazoasă
 • Soluții apoase
 • Echilibre acido-bazice
 • Noţiuni de electrochimie
 • Noţiuni de termochimie
 • Noţiuni de cinetică chimică
 • Combinaţii complexe
 • Calcule chimice
Elevi care se uită la un afișier.
Bacalaureat toamnă 2019, subiecte chimie.

Materiile pentru proba E)d):

 • geografie
 • fizică
 • chimie
 • biologie
 • anatomie
 • informatică
 • economie
 • logică
 • socialogie
 • filosofie
 • psihologie.

Criterii de care se țin cont în stabilirea subiectelor pentru BAC:

 • să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS.
 • să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, abstractizare și generalizare din partea candidaților.
 • să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competențelor prevăzute în aceste programe.
 • să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore.

În jurul orei 15:00, când baremele de corectare și subiectele vor fi afișate pe site-ul edu.ro, veți regăsi și AICI toate detaliile despre examenul maturității.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI