Angajații din România trebuie să știe asta! Ce se întâmplă de fapt cu zilele de concediu neluate în 2021

Angajații din România trebuie să știe asta! Ce se întâmplă de fapt cu zilele de concediu neluate în 2021
Ce scrie in Codul Muncii

Angajații din România trebuie să știe ce spune legea cu privire la concediul neluat din anul 2021.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu neluate

Probabil s-a întâmplat ca la fiecare loc de muncă să rămâi cu zile de concediu neluate, la final de an.  Angajații care nu și-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă, pot rezolva acest lucru.

Ei pot solicita angajatorului să le acorde zilele rămase de concediu până la jumătatea anului 2023. Codul muncii pentru angajați privind concediile de odihnă spune foarte clar următoarele:

„Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Art.146. Efectuarea și compensarea concedului de odihnă

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an

În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua integral sau parțial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu de odihnă anual.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazul încetării contractului individual de muncă”.

Așadar, conform prevederilor Codului Muncii, zilele de concediu neefectuate în anul 2021 se pot lua până la data de 30 iunie 2023.

„Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical”, se arată în codul muncii.