Alegeri locale 27 septembrie 2020. Ce se întâmplă dacă pui mai multe ștampile pe buletinul de vot

Alegeri locale 27 septembrie 2020. Ce se întâmplă dacă pui mai multe ștampile pe buletinul de vot, sura foto Inquam Photos, Octav Ganea

Cetățenii care vor veni la vot trebuie să pună ștampila cu mențiunea ”votat” în patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pentru care își exprimă opțiunea.

Alegeri locale 27 septembrie 2020

Astfel, fiecare alegător o să primească patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local, unul pentru consiliul județean și unul pentru președintele consiliului județean. În Capitală, fiecare votant o să primească patru buletine de vot: unul pentru primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul pentru primarul general al municipiului București și unul pentru Consiliul General.

Mai mult, sunt considerate voturi valabil exprimate buletinele de vot care sunt găsite în urne și pe care opțiunile alegătorilor au fost exprimate în oricare dintre următoarele modalități.

  • ştampila cu menţiunea „Votat” este aplicată în interiorul unui singur patrulater;
  • ştampila cu menţiunea „Votat” depăşeşte limitele patrulaterului, dar opţiunea alegătorului este evidentă (inclusiv situaţia în care ştampila atinge doar un patrulater);
  • ştampila cu menţiunea „Votat” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de menţiunile înscrise pe buletinul de vot);
  • ştampila cu menţiunea „Votat” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a aplicat una sau mai multe ştampile fără să atingă vreun alt patrulater.
sursa foto Inquam Photos, Octav Ganea
sursa foto Inquam Photos, Octav Ganea

Ce se întâmplă dacă pui mai multe ștampile pe buletinul de vot

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot așa încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și introduce fiecare buletin de vot în urna corespunzătoare. Dacă îndoiți greșit buletinul de vot, asta nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului ste asigurat.

În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel în cât secretul votului nu mai este asigurat, votul se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, această mențiune făcându-se în procesul-verbal al operațiunilor de votare.

Votul multiplu este atunci când o cineva voteaă de două sau mai multe ori în aceeași zi. Persoana în cazul căreia SIMPV semnalează că a mai fost înscris ca alegător cre și-a exprimat dreptul de vot poate să voteze doar dacă semnează un proces verbal.

De altfel, Biroul Electoral Central a stabilit procedura care va fi urmată la alegerile locale în cazul în care Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal va semnala că o persoană a mai votat o dată în aceeaşi zi.

Conform BEC, în situația în care, ca urmare a introducerii codului numeric personal al unui alegător în Sistemul Informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal , SIMPV, acesta semnalează cine anume s-a prezentat la urne și și-a mai exercitat dreptul la vot în aceeași zi la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, președintele BEC al secției de votare mai întâi va aduce la cunoștință alegătorului SIMPV că și-a maai exercitat o dată dreptul la vot și că fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori înseamnă fraudă la vot. Codul penal pedepsește asta cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
În situația în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exprima dreptul la vot, președintele biroului electoral al secției va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul deja figureză ca înscris SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din liste, iar convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

În situația în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate infirmă existența unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, îi va permite exercitarea dreptului la vot. În cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate confirmă existența unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, i se va permite să voteze numai dacă el va completa și va semna împreună cu președintele biroului electoral al secției de votare și operatorul de calculator un proces verbal.

În document, alegătorul va preciza că deși i s-a adus la cunoștință că SiMPV a semnalat că a mai fost înscris ca alegător care și-a exerctat dreptul la vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, dar că fapta de a vota de două sau mai multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la trei ani sau cu o amendă și interzicerea exercitării unor drepturi, solicită în continuare exercitarea dreptului de vot.

Verificări în cazul folosirii urnei mobile, pentru a se evita votul multiplu

Codurile numerice personale ale alegătorilor ce au formulat cereri pentru urna specială sunt preînregistrate în Sistemul Informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, urmând să fie înregsitrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei ce s-a deplasat la locul în care se află alegătorul netransportabil, în baza semnăturilor în extrasul de pe lista electorală.

Dar înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secției de votare să se deplaseze cu o urnă specială la persoanele care nu pot să voteze la secția de votare conform legii. Astfel, președintele biroului electoral al secției de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective și-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI