Ajutor de căldură 2022. Când se dau banii de la stat pentru oamenii nevoiași

Ajutor de căldură 2022. Când se dau banii de la stat pentru oamenii nevoiași
bani de la stat pentru ajutor de căldură 2022

În timpul sezonului rece, persoanele fizice care au venituri mici, adică cele care au nevoie de acoperirea parțială sau totală a cheltuielilor legate de asigurarea căldurii, pot cere ajutor din partea statului. Iată când se dau de la stat pentru oamenii nevoiași, banii pentru ajutor de căldură.

Când se dau de la stat banii pentru ajutor de căldură 2022, pentru cei nevoiași

Conform reglementării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, se acordă ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece. Este considerat sezon rece, perioada de cinci luni, cuprinsă între 1 noiembrie 2021 şi 31 martie 2022.

Astfel, persoanele care înregistrează venituri reduse, pot să primească de la stat o sumă de bani care să acopere o parte din costurile pentru încălzire.

„Pentru sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, autoritățile administrației publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecţie socială din bugetele locale, după cum urmează:

a) subvenţii lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei;

b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat;

c) atât subvenţii lunare prevăzute la lit. a), cât şi ajutoare lunare prevăzute la lit. b)”, scrie în actul normativ, potrivit ziarulunirea.ro

Ajutor pentru căldură 2022

Persoanelor aflate în imposibilitatea de a plăti facturilor pentru încălzirea locuinței, le sunt acordate sume cu scopul de a le ajuta. Acest ajutor poate fi solicitate doar de persoanele singure care nu depășesc venitul mediu lunar de 2,164 ISR. O altă categorie de persoane care pot solicita aceste sume sunt persoanele care nu depășesc venitul mediu lunar pe membru de familie de 1,572 ISR. ISR reprezintă Indicatorul social de referință și este reprezentat de unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile sociale suportate din bugetul de stat şi include şi indemnizaţia de şomaj, venitul minim garantat sau alocația copiilor.

Conform actului normativ, fondurile care sunt necesare pentru a plăti ajutorul de căldură 2022 sunt asigurate de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

”Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 (…) şi art. 9 (…), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”, după cum se arată în textul de lege.

Bani de la stat pentru oamenii nevoiași

Cheltuielile privind plata facturilor termice pe consumatori individuali, trebuie repartizate de către asociațiile de proprietari. Acestea trebuie să țină cont de ajutorul de stat de care beneficiază anumiți locatari.

„Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, tinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Ajutor de căldură 2022 – bani de la stat

Ajutorul de căldură 2022, pentru persoanele care nu au venituri mari poate fi solicitat de la stat pe data de pe 15 octombrie .

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI