Admiterea la liceu 2020. Când are loc repartizarea pe licee

Admitere liceu 2020. Dosarele de înscriere se depun de astăzi. Care este termenul limită

Absolvenţii care au susţinut şi promovat Evaluarea Naţională se pregătesc pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Înscrierile încep vineri, 3 iulie.

Admiterea liceu 2020. Când se face repartizarea pe licee

În intervalul 2 – 8 iulie se vor completa opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţi şi părinţii acestora. Aceștia vor fi asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, potrivit  Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Completarea opţiunilor se va putea face la sediul unităţii de învăţământ absolvită sau prin formularul transmis electronic. Elevii care vor să participe la admitere într-un alt judeţ vor trebui să compleze fişele de înscriere în aceeaşi perioadă, 2-8 iulie, fie la unitatea de învăţământ de provenienţă, fie vor transmite electronic opţiunile, doar în situaţii excepţionale, la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

Model fișă de înscriere la liceu

Model fișă de înscriere la liceu

Algoritmul repartizează elevii

De asemenea, între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, aceasta va fi centralizată în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei.  După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate va avea loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând Se va începe de la elevul cu cea mai bună medie.

Pentru fiecare elev se va căuta prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi acesta este repartizat la acea opţiune. De asemenea, în situaţia în care pentru anume elevi, opţiunile exprimate în fişă nu le permit să intre la niciun liceu, elevii respectivi vor rămîne nerepartizaţi.

Cum se calculează media de admitere

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Calendar admitere liceu 2020

În perioada 2 – 6 iulie are loc introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere.

În perioada 3 – 7 iulie se verifică de către părinţi şi candidaţi corectitudinea datelor din fişa listată de calculator, se corectează greşelile, dacă acestea există, în baza de date computerizată şi se listează fişele corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.

Pe 8 iulie are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/ al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.

Pe 10 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.

În perioada 13 – 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI