Admitere Medicină 2022. Acte necesare pentru înscriere, calendar și locuri disponibile

Admitere Medicină 2022. Acte necesare pentru înscriere, calendar și locuri disponibile
Admitere Medicină 2022. Ce trebuie să știi

Încep înscrierile pentru facultățile de medicină din toată țara, iar viitorii studenți trebuie să fie foarte bine pregătiți pentru a intra la una dintre ele. Iată care sunt criteriile de admitere Medicină 2022, ce acte sunt necesare și cât sunt taxele.

Admitere Medicină 2022

Majoritatea facultăților și-au deschis deja porțile pentru viitorii studenți care vor să urmeze o carieră în domeniul medical. De la an la an, din ce în ce mai puțin tineri aleg această facultate. Nu este un domeniu pentru oricine și foarte dificil, însă și satisfăcător.

Dacă la unele facultăți puteți intra pe bază de dosar sau scrisoare de intenție, la Medicina s-a intrat mereu pe baza unui examen scris. Facultatea de Medicină este una dintre cele mai dificile, însă odată terminată, veți avea o carieră la care mulți visează.

Află în rândurile următoarele actele necesare pentru înscriere la Medicină, calendarul complet al admiterii și ce taxe sunt percepute, pentru fiecare Facultate de Medicină din țară.

Admitere Medicină 2022 UMF Carol Davila

Înscrierea la UMF Carola Davila se desfășoară online, în perioada 5-15 iulie 2022. Viitorii studenți care vor să se înscriere trebuie să se pregătească deja pentru examenul de admitere. Totodată, achitarea taxei de participare la concurs se face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți online integrat.

Viitorii studenți vor trebui să achite 300 de lei, pentru toate facultățile și specializările. Din această sumă, 75% reprezintă taxa administrativă, iar restul de 25% taxa de participare. Banii vor fi returnați în cazul retragerii din concurs înaintea desfășurării probelor.

Iată câte locuri la buget și câte locuri cu taxă sunt la Medicină București, pe fiecare specializare în parte:

 • Medicină: 718 buget, 250 taxă;
 • Medicină dentară: 215 buget, 100 taxă;
 • Farmacie: 120 buget, 20 taxă;
 • Asistență medicală generală: 96 buget, 4 taxă;
 • BFKT: 47 buget, 3 taxă;
 • Tehnică Dentară: 49 buget, 1 taxă.

În ceea ce privește mediile, cea mai mică nota la examen în 2021 cu care un candidat a fost declarat admis a fost 9.03.

Admitere Medicină 2022. Calendarul complet al admiterii

Potrivit site-ul oficial al Facultății de Farmacie și Medicină Carol Davila 2022, înscrierile încep pe 5 iulie și vor dura până pe 15 iulie, între orele 09:00-16:00, în afară de zilele 9 și 10 iulie.

Înscrierea candidaților și depunerea documentelor obligatorii, care trebuie să fie scanate în format dpf, se va face exclusiv online, pe platforma dedicată concursului de admitere, care poate fi accesată la adresa www.adm.umfcd.ro.

De asemenea, în ultima zi se vor face doar validările finale pentru candidații cu înscrieri online nevalidate. Totodată, este bine de știut că achitarea taxei de participare la concurs se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți on-line integrat.

Admitere Medicină 2022. Acte necesare pentru înscriere

Viitorii studenți vor trebuie să încarce, pe platforma pentru înscriere, următoarele documente necesare pentru admitere, scanate în format dpf:

 • Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicație;
 • Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 • Certificatul de naştere;
 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina deLimbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 • Fotografie color tip buletin;
 • Dovada achitării taxei de înscriere;
 • Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
 • Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare(buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite.
 • Documentele doveditoare în functie de categoria de candidați: – Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.), respectiv diploma de olimpic; Candidat pe locuri pentru rromi – Act doveditor; Candidat absolvent din centre de plasament – Act doveditor; Candidat absolvent de liceu din mediu rural – Act doveditor;
 • Notă de informare privind procesarea datelor personale.

Admitere 2022. Medicină Craiova

Viitorii studenți care vor opta să urmeze cursurile de formare a Facultății de Medicină Craiova, au de ales între următoarele programe de studii:

 1. Facultatea de Medicină – Medicină
 2. Facultatea de Medicină Dentară – Medicină Dentară; Tehnică Dentară
 3. Facultatea de Farmacie – Farmacie
 4. Facultatea de Moașe și Asistență Medicală – Asistență Medicală Generală; Balneofiziokinetoterapie și Recuperare; Radiologie și Imagistică

Pe 24 iulie 2022 va avea loc concursul pentru Facultatea de Medicină și Medicină Dentară, iar pe 27 iulie 2022 va avea loc concursul pentru Facultatea de Farmacie, Medicină Dentară și Moașe și Asistență Medicală.

Candidații se pot înscrie exclusiv online pentru toate programele de studii în perioada 11-17 iulie 2022.

Admitere 2022. Medicină Sibiu

Candidații care vor să urmeze cursurile Facultății de Medicină din Sibiu vor avea două sesiuni de admitere. Sesiunea din iulie pentru studii universitare de licență în limba română se va desfășura astfel:

 • 5-20 iulie: perioada de înscriere;
 • 5-21 iulie: validarea dosarelor;
 • 24 iulie, ora 10:00 – data concursului;
 • 24 iulie, orele 13:00 – 15:00 – depunerea contestațiilor;
 • 25 iulie: afișarea rezultate contestații subiecte;
 • 25 iulie: afișarea rezultatelor concursului;
 • 25 iulie: depunerea contestațiilor, însă doar timp de două ore după afișarea rezultatelor;
 • 26 iulie: afișarea rezultatelor contestațiilor;
 • 26-29 iulie: confirmarea locurilor;
 • 1 august: rezultate intermediare;
 • 9 septembrie: rezultate finale.

Cei care vor să studieze Medicina în limba engleză, perioada de înscriere și validarea dosarului este aceeași. Cu toate acestea, data concursului la limba engleză va avea loc pe 25 iulie, examenul la Bilogie și Chimie pe 26 iulie, iar rezultate vor fi afișate pe 27 iulie. Confirmarea locurilor se va între 27 și 29 iulie.

Admitere 2022. UMF Iași

Perioada de înscriere pentru Facultate de Medicină din Iași este 1 iulie – 17 iulie 2022, iar testul grilă va avea loc pe data de 24 iulie 2022. Durata acestuia este de 3 ore, iar nota obținută reprezintă nota de admitere.

În funcție de testul grilă din luna iulie se vor ocupa locurile subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei. Universitatea ocupă cel puțin 10 locuri bugetare absolvenților cu diplomă de BAC proveniți din sistemul de protecție socială. Dacă aceste nu se ocupă, conducerea le va distribui către ceilalți candidați.

Admitere 2022. UMF București

Candidații se pot înscrie la următoarele specializări:

 • Facultatea de Medicină Dentară
 • Facultatea de Farmacie
 • Facultatea de Moaște și Asistență Medicală

Pentru toate specializările, înscrierea se va desfășura online, în perioada 5-15 iulie 2022. Viitorii studenți vor încărca dosare de admitere pe platforma oficială a facultății, iar examenul se va susține fizic pe data de 24 iulie 2022, aceeași dată pentru toate specializările.